JBTK-styret og alle ansvarshavende

Icon_klubbÅrsmøtet i JBTK har valgt styret for den kommende sesongen. Hva betyr det for deg og hvem skal du henvende deg til når du har spørsmål?

JBTK-styret 2015/16:
Thomas Møller (formann og kasserer)
Per Gunnar Nygård (styremedlem)
Lars Torp (styremedlem)
Bert Erixon (styremedlem)
Lene Jensen (styremedlem)
Lasse Andersen (styremedlem)

Hvem gjør hva?

JBTK er en stor organisasjon med mange daglige arbeidsoppgaver. Klubben har ingen ansatte, men styremedlemmene og øvrige medlemmer jobber fortløpende med alle gjøremålene.

Vi mangler en ansvarlig for å jobbe med å generere inntekter til klubben og en som tar hånd om de eksterne dugnadsjobbene.

Føler DU for å bidra?

Her er oversikten over hvem som har ansvaret for hva i JBTK:

T_MollerTHOMAS MØLLER
* Søknader (kommunalt, fylket, regionalt, nasjonalt og privat)
* Egne arrangementer (invitere, promotere, lede og engasjere)
* Region Øst (pleie kontakten og fremme JBTKs interesser)
* NBTF (pleie kontakten og fremme JBTKs interesser)
* Regnskap (føre enhver inn- og utbetaling fra dag til dag)
* Økonomi (holde oversikt over klubbens beholdninger og forvalte inntektene)
* Premier (innkjøp til alle turneringer og av sesongutmerkelser, m.m.)
* Media (betjene lokalmediene med resultater og tips til artikler. Fronte klubben)
* Markedsføring (være klubbens ansikt utad og sørge for at JBTK får oppmerksomheten den fortjener)
* Utstyr (bestille nødvendig utstyr og hjelpe medlemmene med råd, veiledning og utførelse)
* Klubbledelse (følge opp styremedlemmene og ansvarshavende gjennom løpende kontakt og samtaler, m.m.

PG_NygardPER GUNNAR NYGÅRD
* Eksterne invitasjoner (kunngjøring, aktiv oppfordring, påmelding og transportorganisering)
* Ungdomsgruppen (kunngjøring av datoer, trenerorganisering, oppfølging og evaluering)
* Lørdagssamlinger (kunngjøring av datoer, trenerorganisering, oppfølging og evaluering)
* Terminliste (lage/oppdatere totaloversikt med treningsdatoer, samlingsdatoer og turneringsdatoer)
* Politiattester (innhente attester fortløpende og )
* Hallnøkler (føre fortløpende oversikt, kvittere inn og ut, etc.)
* Administrasjon (være tilstede hver onsdag, fore medlemmene med informasjon, observere trenerne, m.m.) Egne arrangementer (inngå i turnerningsledelsen)
* Styredeltakelse (delta aktivt i klubbledelsen)

L_TorpLARS TORP
* Medlemsregistrering (samle inn og registrere personalia fortløpende)
* Påmeldingsmottak (ta imot og bekrefte påmeldinger til egne arrangementer fortløpende)
* Deltakeroversikt rankingstevner (føre inn deltakere med rankingpoeng og sende til turneringsleder pr. e-post)
* Ungdomsgruppen (lede annenhver trening sammen med førstelagsspiller)
* Egne arrangementer (inngå i turnerningsledelsen)
* Styredeltakelse (delta aktivt i klubbledelsen) 

B_ErixonBERT ERIXON
* Idrettsrådet (representere JBTK på møtene)
* Egne arrangementer (bidra med dømming, premieutdeling, m.m.)
* Styredeltakelse (delta aktivt i klubbledelsen) 

L_JensenLENE JENSEN
* JBTK-kiosken (bemanne, informere om kake- og påsmurt-bidrag, organisere systemer/rutiner, etc.)
* Innkjøp (følge opp pølseavtaler, handle inn papir og nødvendig tilbehør til kiosk og toalett)
* Styredeltakelse (delta aktivt i klubbledelsen)

L_AndersenLASSE ANDERSEN
* Vaskeorganisering (sette opp vaskeliste, informere og følge opp vakthavende, etc.)
* Vedlikehold (ta ansvar for og initiativ til mindre og fortløpende vedlikeholdsoppgaver)
* Egne arrangementer (inngå i turnerningsledelsen)
* Styredeltakelse (delta aktivt i klubbledelsen)

O_GotestamOLOF GÖTESTAM
* Stigaligaen (økonomisk og organisatorisk ansvarlig for JBTKs førstelag i seriespillet)
* Trenerorganisering (legge trenerkabalen for onsdagstreningene, samt holde Per Gunnar informert om hvem som stiller hver gang)

P_SysePÅL SYSE
* Vaktmester (utføre forefallende oppgaver som lyspæreskift og annet øyeblikkelig vedlikehold som påkreves der og da)

S_MoenSISSEL MOEN
* Brusautomaten og pant
(følge opp brusavtalen med Coop, betjene automaten og pante flasker)
* Strømmåleravlesning (melde inn stand)

BE_WibeBJØRN ERIK WIBE
* Varmepumpene
(rense med jevne mellomrom)
* Taket utvendig (fjerne løv og smuss for å opprettholde drenering av vannet)

MANGLENDE ANSVARSHAVENDE
* Dugnadsarbeid???
* Inntjening???