Felles samling med Modum BTK

Icon_treningJevnaker BTK og Modum BTK arrangerer felles treningssamling for yngre spillere i Katfoshallen søndag 10. mai. Bli med, du også!

Modum-emblem_142pxSamlingen finner sted i tidsrommet fra kl. 11:00 til 15:00. Egenandel er 100 kroner pr. spiller. Det vil bli enkel servering i pausen.

PS! Møtt opp minst et kvarter før for registrering, garderobe, etc.

Lars Kristian Haraldsrud (Modum BTK) er hovedtrener. Det vil bli engasjert hjelpetrenere ut i fra antall påmeldte spillere.

JBTK-emblem_142pxVi håper dette skal gi godt utbytte for hver enkelt spiller og at vi skal få knyttet god kontakt mellom klubbene!

Kontaktpersoner:
Per Gunnar Nygård, Jevnaker | 905 84 700
Øystein Pedersen, Modum | 982 52 858

JBTK og Modum har hatt et godt forhold gjennom mange år. Ikke minst med spillerutveksling. Joachim Sørensen og Yi Hsiung Su gikk i sin tid fra Jevnaker til Modum. Georg Ludvigsen og Pål Korsgård har gått motsatt vei.

Øyvind Haugmo og Georg Ludvigsen prydet invitasjonen til treningskampsamlingen for Modum og JBTK i 2006. Ni år senere samles yngre spillere fra begge klubbene samme sted.

Øyvind Haugmo og Georg Ludvigsen prydet invitasjonen til treningskampsamlingen for Modum og JBTK i 2006. Ni år senere samles yngre spillere fra begge klubbene samme sted.

JBTK har deltatt flittig på arrangementer i Modum-regi i mange år. Spillere fra Modum har jevnlig besøkt Jevnaker – spesielt de siste par årene.

6. mars 2006 ble det spilt 105 treningskamper mellom ni JBTK-ungdommer og 12 Modum-rekrutter i Katfoshallen.

JBTK-utøverne vant 69 kamper. Den totalt settkvoten ble 145-76 i favør JBTK.

Lars Kristian Haraldsrud var én av Modum-spillerne som deltok den gangen. Dagens JBTK-spiller Pål Korsgård en annen. Yi Hsiung Su var også med.

Påmeldte JBTK-spillere til samlingen (oppdateres fortløpende):
Eivind Nygård
Håvard Nygård
Daniel Andersen
Jonas Jensen