Bli med på maledugnad!

Onsdag 8. og torsdag 9. juni skal vi friske opp bordtennishallen med utvendig maling av panel og mur. Det er over ti år siden siste strøk, så vi håper du vil hjelpe til!

Meld din interesse til vaktmester Leif Harald Svendsbråten, styremedlem Yngve Midtfjell, styremedlem Håvard Sataøen, nestleder Lene Skogen eller klubbleder Thomas Møller – hvis du har lyst til å delta onsdag og/eller torsdag.

Vi starter kl. 17:00 begge dagene; med et visst værforbehold.

Arealet som skal males er ca. 150 kvadratmeter. Omtrent lik andel av panel og mur.

MALEKLART: Maling, pensler, ruller, bøtter, trau og forlengerskaft er i hus. Vi mangler bare deg!

Jevnaker BTK kjøpte eiendommen i 2007 og utviklet den til Jevnaker Bordtennishall. Mange tusen timers frivillig innsats kombinert med breddestøtte fra bordtennisforbundet, kommunen, lokalbanken og den lokale sparebankstiftensel har finansiert ca. 4,5 millioner kroner fra da til nå.

Vi dekket murpussen utenpå isoporelementene som danner veggene til garderobebygget i 2011. Panel ble sist malt i 2012. Vi skal også male en panelvegg til venstre for uteboden.

Da vi kjøpte eiendommen i 2007 var det to store porter på tilbyggssiden. Klubbens engasjerte medlemmer var ikke sene om å fjerne og erstatte dem med vegger av tre, for å redusere varmetapet. Kun den ene veggen eksisterer. Den andre ble fjernet da vi utvidet hallen med garderobetilbygget i 2016.

PS! Alle som melder seg til tjeneste vil bli sysselsatt. Vi trenger arbeidskraft til stillassoppsett, maling, rydding og tilhørende oppgaver. Hvis værgudene er med oss så holder vi det gående i 3-4 timer hver kveld.

Bilder fra muspussmalingen i 2011:

Bilder fra panelmalingen i 2012:

Bilder fra portveggbyggingen i 2007: