Avgifter og automatisering

Fra 1. mai 2022 må du betale for å disponere plass på Jevnaker BTK eiendom. De med elbiler må betale mest. Ingen slipper unna. Kommer du til fots må du også betale litt.

Jevnaker Bordtennisklubb har investert store pengesummer i kjøp og utvikling av eiendommen som Jevnaker Bordtennishall ligger på.

Denne artikkelen var ment som en slags aprilsnarr 1. april 2022, selv om deler av innholdet er ekte. Derfor kaller vi det aprilskøy istedenfor aprilsnarr:-)

Vi kan ikke avkreve skatt fra våre medlemmer slik staten og kommunale organer gjør fra sine innbyggere, men som enhver privat aktør står vi fritt til å generere inntekter gjennom salg av produkter, varer og tjenester – herunder parkering og eiendomsadkomst.

PARKERINGSAUTOMAT 1: Den ene automaten er plassert rett ved inngangsdøren. Du kan parkere og gå over klubbens eiendom gratis fram til 1. mai.

Medlemskontingenten alle må betale gir adgang til trenings- og konkurransedeltakelse. I JBTKs vedtekter er det ikke nedfelt noen medlemsrett til disponering av klubbens utearealer.

KLIKK HER for å registrere deg som pilotmedlem – uten tillegg i medlemskontingenten! Da vil du få ytterligere innblikk i detaljene for framtidens JBTK!

– Vi må hente ut mer av klubbens inntektspotensial, for å kunne finansiere et par lønnede medarbeidere. Klubben er blitt for stor til å drives på ren ideell basis, uttaler klubbleder og økonomisjef Thomas Møller.

PARKERINGSAUTOMAT 2: To automater skal være tilstrekkelig for å unngå kødannelse ved betaling.

Han har over tid jobbet med å utvikle nye inntektskilder – og tatt en sjefsavgjørelse som innebærer følgende priser for leie av plass på Jevnaker BTKs inne- og utearealer:

Timepris parkering utendørs
Elektrisk bil | Kr 100,-
Hydrogenbil | Kr 50,-
Bensinbil | Kr 25,-
Dieselbil | Kr 25,-

Timepris parkering innendørs
Sykkel | Kr 25,-
Sparkesykkel | Kr 25,-

Timepris uten framkomstmiddel
Til fots | Kr 25,-
Annen adkomst | Kr 25,-

NY TIDSALDER: JBTK-sjef Thomas Møller tar klubben inn i en ny tidsregning!

Ønsker du å slippe å betale pr. gang så kan du kjøpe sesongabonnement via medlemskontingenten. For dette blir prisen anslagsvis mellom 1000 og 2000 kroner – avhengig av adkomstmetode.

Gjennom mange år har klubben operert med symbolsk lave medlemskontingenter og praktisk talt helt uten krav om arbeidsinnsats fra medlemmene.

Et fåtall helt frivillig ulønnede idealister legger ned mange årsverk for å tilrettelegge alt for resten av klubbmedlemmene. Alle som ønsker å bidra med arbeidsinnsats som tilsvarer et halvt årsverk vil slippe parkerings- og adkomstavgiftene!

Stillingsbeskrivelsene som alle medlemmer kan søke på kunngjøres på hjemmesiden i mai – med søknadsfrist 1. juli. Slik vi er fullt bemannet og rustet til 2022/23-sesongstart i september.

PS! Du kan finne alternative parkeringsplasser i Jevnaker kommune, men det vil uansett koste deg en liten slant for å bruke JBTKs eiendom. Pengene vi tjener kommer alle medlemmer til gode, så ditt bidrag går til en god sak!

IKKE parkér på andres eiendom uten avtale! Naboene er varslet om JBTKs planer og er forberedt på å innføre egne tiltak for å beskytte sine arealer.

To parkeringsautomatene ble utplassert i formiddag. Klubblederen vår har inngått avtale med innovative NorTronic AS i Stavanger, som før utgangen av året også skal levere følgende produkter:

* 2 stk ladestasjoner for elektriske kjøretøyer
* 1 stk. dieselpumpe med 500 liters drivstofftank
* 1 stk. bensinpumpe med 500 liters drivstofftank
* 1 stk. hydrogenpumpe med 1 tonns gasstank
* 1 stk. dørlås med personlig innlogging (PIN/Biometri)
* 1 stk. kroppsscanner for adgangskontroll til hallflaten

SCANNER: En slik maskin skal plasseres ved inngangen til hallflaten. Kroppsscanneren skal blant annet foreta automatisk adgangskontroll.

Jevnaker BTK inntar den digitale hverdagen for fullt i 2023. Thomas Møller er i forhandlinger med flere, med mål om å implementere følgende tekniske produkter og tjenester:

* Automat for kjøp av bordtennisballer
* Booking- og betalingssystem for leie av bordplass
* Automatisert individuelt treningsprogram med roboter
* Smart overvåkningssystem med videoopptak
* Smart alarmsystem med ultrasonisk eliminering av uvedkommende
* Diverse vendingmaskiner for salg av mat og drikke
* Innoperert datachip for personlig alt i ett-administrasjon
* … og så videre!

Det er bare å glede seg til framtiden! Som JBTK-medlem blir du én av de aller første i landet som får ta del i et helautomatisert system for adkomst-, inngangs- og betalingskontroll – samt robotisert gjennomføring av treningsprogram og kontantløse tilbud om kjøp av mat og drikke!

Selv om dagens system med personlig og menneskelig klubbledelse gradvis erstattes av automatisert overvåkning og kontroll, skal Jevnaker BTK fortsatt tilby sosiale sammenkomster og arrangementer – i framtidens form!

KLIKK HER for å registrere deg som pilotmedlem – uten tillegg i medlemskontingenten! Da vil du få ytterligere innblikk i detaljene for framtidens JBTK!

BALLAUTOMAT: Glemmer du å ta med ball så kan du få kjøpe i hallen!