JBTK informerer

Med treningstilbud hver kveld, konkurransespill hver helg og flust med gjøremål for klubbledelsen er det på sin plass med informasjon til alle medlemmer i Jevnaker BTK!

Kommende helg er det klubbmesterskap på hjemmebane og turnering i Lørenskog. Så følger seriestart og TV-aksjonen helgen etter.

Bak kulissene jobber klubbledelsen iherdig for å holde tritt på kort sikt, organisere kommende oppgaver og planlegge framtiden. Det er virkelig aktivt for tiden!

LES VIDERE for å oppdatere deg på aktuelle saker og nyheter.

Påmelding til stevner:
* Mange JBTK-utøvere ønsker å konkurrere. Påmelding via skjemaet i øverste artikkel på hjemmesiden senest dagen før (istedenfor to dager før) arrangørens påmeldingsfrist. Påmeldingskoordinator Håvard informerer om at så å si alle har lært seg påmeldingspraksisen.

Varetellingsdatoen er bekreftet:
* JBTK har fått fornyet tillit fra Coop EXTRA Jevnaker. Datoen for kommende varetellingsinnsats blir som terminfestet søndag 2. januar 2022. Etter hvert skal Coop gå over til løpende varetelling, men heldigvis for oss blir det ordinær telling minst én gang til!

Hallvask – utførelse og rapportering:
* Pia-Helén melder om flinke medlemmer som følger med på vaktlisten på hjemmesiden, bekrefter mottak av påminnelsene hun sender ut via SMS i forkant og sender tilbakemelding etter utført vaskevakt.

Ungdomsgruppen på onsdager:
* Lene rapporterer om en positiv gjeng unge spillere, flinke trenere og god stemning på treningene hver onsdagskveld. Flere foreldre kommer tidvis også innom for å se på de sportslige, sosiale og morsomme aktivitetene.

TV-aksjonen søndag 24. oktober:
* 17 påmeldte pr. nå. Vi venter på svar fra flere. Vi skal dekke Bergermarka med bøssebærere. Når oppdatert rodekart kommer fra Jevnaker kommune (oppdragsgiver) fordeler vi bøssebærerne på de forskjellige veinavnene. To og to (eller tre) går sammen.

Smitteverntiltak:
* JBTK har valgt å følge myndighetenes råd om avslutning av regler og restriksjoner gjeldende koronaviruset Covid-19. Vi skal likevel sørge for å ha «antibac» tilgjengelig i hallen, slik at vi minimerer risikoen for smittespredning.

Seriespill:
* Yngve har god oversikt over klubbens serielag og forteller at laglederne har kontroll foran sine respektive åpningskamper i oktober og november. Samtlige lagledere må påse at spillerne som skal i aksjon har betalt medlemskontingent og lisens før første kamp.

Klubbtur til Danmark:
* Nå som viruspandemien ikke lenger er en pandemi så tyder alt på at Nordsø-cupen i Hirtshals i Danmark gjennomføres som planlagt i slutten av april 2022. Dermed kan vi takket være støtten fra strøm- og mobiltelefonleverandøren Fjordkraft tilby alle JBTK-medlemmer under 23 år gratis reise og opphold (2000 kroner). I tillegg dekker vi startkontingentene til samtlige medlemmer! Alle vil få utdelt personlig skriftlig invitasjon med påmeldingsskjema – som skal leveres fysisk.

Vedlikeholdsarbeid:
* Vaktmester Leif Harald har gjennom sommerhalvåret trimmet ugress og andre uønskede vekster på klubbens eiendom. Inne har han et par småting som skal ordnes opp i. Sommeren 2022 blir det maling av utvendige trefasader.

Jevnaker idrettsråd:
* Lene er Jevnaker BTKs representant i idrettsrådet, som er et lovpålagt bindeledd mellom kommunen og idrettslagene/-foreningene/-klubbene. Selv om det ikke alltid er saker som vedrører JBTK, så er dette et viktig organ for samarbeidet mellom idrettene. Her fordeles blant annet penger til breddeidrett fra kommunale og statlige organer, hovedsakelig basert på antall yngre medlemmer.

Jevnaker BTKs klubbmesterskap 2022:
* For å få plass til flere klasser tar vi i tillegg til terminfestede lørdag 15. januar også i bruk fredagskvelden før. Vi kan dermed invitere til fire singleklasser (to voksne og to yngre) på lørdagen og en doubleklasse fredag kveld. Invitasjon med påmeldingsinformasjon kommer på hjemmesiden, så følg med!

Rekruttrankingstevnet lørdag 8. januar 2022:
* Nasjonal turnering for spillere under 16 år og under 1200 rankingpoeng i Jevnaker Bordtennishall, med Håvard og Lene som turneringsledere. Invitasjonen kunngjøres på hjemmesiden 1. desember. Påmelding og betaling via Spoortz. 25 plasser, hvorav 8 er reservert for JBTK-spillere fram til 24. desember 2021. Følg med!

Endret dato for kommende JBTK-årsmøte:
* Fordi vi må rigge til Rekruttrankingstevnet lørdag 8. januar kvelden før, så flyttes årsmøtet fra 7. til fredag 21. januar 2022. Årsmøtet kunngjøres offisielt på hjemmesiden senest fire uker i forkant.

Digital forslagspostkasse:
* Dersom du har forslag, innspill eller ønsker å avlaste klubbledelsen ved å bidra med frivillig ulønnet arbeidsinnsats så er du velkommen til å sende oss en e-postmelding. Vi tar imot henvendelser til adressen styret(at)jbtk(dot)net. Alle forslag vurderes, men vi vektlegger spesielt de uegennyttige, de allmennyttige og de breddeidrettspregede. Forslagsstiller får skriftlig tilbakemelding via e-post.

Investeringsplaner:
* Jevnaker BTK har planer om å gå til innkjøp av helt nye bordtennisbord i nær framtid. Dagens holder fortsatt god standard, men varer ikke evig. Tanken er å investere i 6-7 nye konkurransebord. Prosjektet har en kostnadsramme på nærmere 100 000 kroner, minus inntekter for salg av dagens bord. Ta kontakt med klubbleder hvis du er interessert i å kjøpe et brukt konkurransebord!

Treningstilbud sommeren 2022:
* Etter positive erfaringer med bookingsystemet sist sommer ønsker vi å tilby alle klubbens trenere, serielagledere og andre med faste arbeidsoppgaver/ansvarsområder tilgang til Jevnaker Bordtennishall også gjennom sommerpausen i 2022. Vårt ønske er å utvide fullmaktene til ovennevnte ytterligere slik at de kan søke om treningstid for så mange spillere det er plass til i ledige tidsluker.