Stevnepåmeldinger – viktig info!

Håvard Sataøen er ansvarlig for JBTK-påmeldinger til eksterne turneringer i 2021/22-sesongen, men du må selv passe på at du rekker påmeldingsfristene!

Det er fortsatt en god stund til det braker løs på turneringsfronten, men vi har fått mange invitasjoner og flere av fristene nærmer seg.

Meld din interesse minst to dager før selve påmeldingsfristen!

Lene Skogen deler invitasjonene i JBTKs interne Facebook-gruppe og på oppslagstavla i Jevnaker Bordtennishall.

Håvard Sataøen sender felles påmelding til arrangørklubbene og Thomas Møller sørger for å overføre samlet startkontingent.

Så får du varsel via e-post om å betale i etterkant. Noen ganger vil flere påmeldinger bli «fakturert» samlet.

Som utgangsunkt kan alle JBTK-medlemmer delta på selvvalgte turneringer. Merk for øvrig at du må betale for enhver påmelding, uavhengig av hvorvidt du deltar.

NB! Turneringer der det er begrenset antall plasser kan du melde deg på til selv. Da må du selvsagt også betale direkte til arrangøren og melde fra til Thomas Møller pr. e-post.

God sommer fra JBTK!

STEVNEDELTAKELSE: Merk påmeldingsfristene og meld deg på minst to dager før!