Hvem styrer hva i JBTK?

Jevnaker BTK er en klubb der alle som forstår viktigheten av samhørighet og setter andre foran seg selv blir verdsatt. Og hvis du lurer på noe er det greit å vite hvem du kan spørre!

Kommandolinjene (strengt ord!) er korte, med liten avstand fra grasrot til fjelltopp. Samtidig må alle forholde seg til visse regler og vite hvem som bestemmer hva.

Klubformann Thomas Møller leder klubbdriften og styret, hvis medlemmer har hver sine ansvarsområder. I tillegg har andre tillitspersoner delegert ansvar for å følge opp mer spesifikke oppgaver.

«Ikke spør hva JBTK kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for JBTK,» er grunntanken du må ha før du vurderer å be om noe. Men du kan spørre om alt og melde deg til å utføre arbeidsoppgaver som klubben/klubbleder/øvrige ansvarlige kan dra nytte av.

Vi garanterer ikke svar på alle direkte henvendelser, men gjør vårt beste for å holde deg opplyst. Primært på hjemmesiden.

Alle tilbud om bidrag vurderes av klubbleder, som vet hvor skoen trykker og til hvilke arbeidsområder assistanse ønskes.

Hjemmesiden (www.jbtk.net) er Jevnaker BTKs eneste offisielle offentlige informasjonskanal.

Alt vi deler i sosiale medier er tilleggstjenester. Der besvares tidvis enkle henvendelser. Alle øvrige skal rettes pr. e-post til klubbleder, ansvarshavende styremedlem eller spesifisert oppgavedelegert.


Her er en meget forenklet oversikt over hvem som gjør hva i JBTK, samt hvem du kan kontakte om hva hvis det er noe du lurer på som ikke står på hjemmesiden:

Oversikten er orienterende. Ikke heldekkende. Kontakt klubbleder hvis du er usikker på hvem som er rett adressat; så videreformidles din henvendelse dersom den ikke besvares direkte.

Vennligst merk at arbeidsmengden er stor og at det kan ta litt tid å få svar på direkte henvendelser. Som regel skal du finne svar på alt du trenger å vite på hjemmesiden.

Thomas Møller
Klubbleder, regnskapsfører og kasserer
* Overordnet ansvar for klubbdrift, markedsføring og økonomi
* Følger opp klubbens utstyrsavtale med BTEX.no
* Følger opp lokale sponsoravtaler
* Fører forretning og regnskap
* Følger opp styremedlemmene
* Følger opp flere av klubbens delegerte ansvarshavende
* Skaper journalistisk innhold og innehar redaktøransvaret
* Rapporterer medlemstall til lokale og nasjonale organer
* Planlegger, inviterer til organiserer og gjennomfører sosiale arrangementer
* Inngår og organiserer interne og eksterne dugnadsavtaler
* Utvikler klubbstrategier og analyserer rapporter fra ansvarshavende
* Kontaktes ved spørsmål om representasjon, utlån og overganger
* Kontaktes pr. e-post for alle overordnede spørsmål, m.m.
* Kontaktes for spørsmål om alt utenfor styremedlemmenes ansvarsområder
* Videresender og delegerer utvalgte henvendelser til andre ansvarshavende

 • LENE SKOGEN
  Nestleder, ungdoms-, trener- og kioskansvarlig
  * Ansvarlig for organisering og oppfølging av ungdomsgruppen og trenere
  * Organiserer og bemanner JBTK-kiosken
  * Motiverer og følger opp klubbens trenere
  * Rapporterer fra treningsarrangementer og annet
  * Kunngjør stevneinvitasjoner på Facebook
  * Utarbeider vaskevaktlister
  * Følger opp premiesponsorer til egne arrangementer
  * Innrapporterer stevneresultater til NBTF
  * Strategisk bidragsyter til overordnede mål
  * Rapporterer til klubbleder
  * Kontaktes ved spørsmål om ungdomsgruppen
  * Kontaktes ved spørsmål om kioskbidrag
  * Videreformidler andre henvendelser til rette vedkommende
 • YNGVE MIDTFJELL
  Styremedlem, lagseriekoordinator og visevaktmester
  * Ansvarlig for lagseriespill og oppfølging av lagledere
  * Støtter opp under vaktmesterens ansvarsområder
  * Rapporterer fra treningsarrangementer og annet
  * Bistår og organiserer diverse prosjekter og oppgaver
  * Strategisk bidragsyter til overordnede mål
  * Bidrar til, inviterer til, planlegger og arrangerer sosiale klubbarrangementer
  * Kontaktes ved spørsmål om lagseriespill
  * Videreformidler andre henvendelser til rette vedkommende
 • HÅVARD SATAØEN
  Styremedlem, påmeldingsansvarlig og turneringsleder
  * Ansvarlig for turneringer, medlemsregistrering og påmeldinger
  * Jevnaker Bordtennisklubbs turneringssjef
  * Koordinerer påmeldinger til eksterne stevner
  * Rapporterer fra treningsarrangementer og annet
  * Strategisk bidragsyter til overordnede mål
  * Kontaktes ved spørsmål om stevnepåmeldinger
  * Kontaktes ved spørsmål om egne turneringer og innmeldinger
  * Videreformidler andre henvendelser til rette vedkommende
 • LEIF HARALD SVENDSBRÅTEN
  Styremedlem, vaktmester og altmuligmann
  * Ansvarlig for vedlikehold av innen- og utendørs fasiliteter
  * Strategisk bidragsyter til overordnede mål
  * Vedlikeholder JBTK-eiendommens uteområder
  * Vedlikeholder JBTK-eiendommens inneområder
  * Rapporterer fra treningsarrangementer og annet
  * Kontaktes ved spørsmål om å bidra til vedlikeholdsarbeid
  * Kontaktes ved spørsmål om
  * Videreformidler andre henvendelser til rette vedkommende
 • PIA-HELÉN FAGERSLETT
  Styremedlem og vaskevaktansvarlig
  * Ansvarlig for oppfølging av hallvaskevaktene
  * Informerer medlemmene om kommende vaskevakter
  * Registrerer vaskevaktenes tilbakemeldinger
  * Strategisk bidragsyter til overordnede mål
  * Delvis ansvarlig for interne utmerkelser og oppmerksomheter
  * Kontaktes ved spørsmål om utførelse av vaskevakter
  * Videreformidler andre henvendelser til rette vedkommende

Tillitspersoner med delegert ansvar for spesifikke oppgaver:

 • LEIF THORBJØRN JENSEN
  * Ansvarlig for sommertrening og Jensen Open
  * Kontaktes ved spørsmål om sommertreningssøknader, samt Jensen Open-klubbturneringene
  * Videreformidler andre henvendelser til rette vedkommende
 • LINDA SVENDSBRÅTEN
  * Ansvarlig for betjening av boks- og flaskepant
  * Videreformidler andre henvendelser til rette vedkommende
 • ESPEN BRÅTHEN
  * Ansvarlig for ekstern utleie av Jevnaker Bordtennishall
  * Videreformidler andre henvendelser til rette vedkommende
 • FREDRIK WILKENS
  * Ansvarlig for JBTK-lag i 5. divisjon
  * Videreformidler andre henvendelser til rette vedkommende
 • LENE SKOGEN
  * Ansvarlig for JBTK-lag i 5. divisjon
  * Videreformidler andre henvendelser til rette vedkommende
 • HÅVARD SATAØEN
  * Ansvarlig for JBTK-lag i 5. divisjon
  * Videreformidler andre henvendelser til rette vedkommende
 • YNGVE MIDTFJELL
  * Ansvarlig for JBTK-lag i 3. divisjon
  * Videreformidler andre henvendelser til rette vedkommende
 • OLOF GÖTESTAM
  * Ansvarlig for JBTK-lag i eliteserien
  * Videreformidler andre henvendelser til rette vedkommende
 • BENDIK ALME
  * Ansvarlig for hjertestarter og førstehjelpsutstyr
  * Videreformidler andre henvendelser til rette vedkommende
 • JONAS JENSEN
  * Ansvarlig for treningsledelse
  * Videreformidler andre henvendelser til rette vedkommende

Selv om det er sommerpause, så jobber JBTK med å planlegge den kommende sesongen. Følg med på hjemmesiden for å få vite mer om treningstider i Jevnaker Bordtennishall, hvilke turneringer du kan delta i og hva JBTK ellers ønsker å tilby deg som medlem!