TAKK for hjelpen!

Jevnaker BTK ønsker å rette en stor takk til alle som på regelmessig basis sørger for at klubben holdes i live. Ingen må ta eksistensen for gitt. Alle som jobber for deg og meg er unike.

Ildsjelene fortjener en stor takk for sin uselviske innsats.

I Jevnaker BTK har stort sett alle medlemmene fått lov til å melde seg på til selvvalgte turneringer. Det er et prinsipp vi rir, men den friheten skal ingen ta for gitt.

Jevnaker Bordtennisklubb har ingen intensjoner om å begrense eller stramme inn på denne friheten. Den nevnes likevel; for å poengtere ett av mange tilbud overfor våre medlemmer.

Nå som JBTK trapper ned egne arrangementer har klubben som mål å øke stevnedeltakelsen. Vi skal ut og konkurrere.

Alle turneringsinvitasjoner kunngjøres i JBTKs Facebook-gruppe og på tavlen i Jevnaker Bordtennishall. Følg med og meld deg på skriftlig på invitasjonen i hallen, dersom du ønsker å bli med!

Spør hvis du er usikker på hvordan du melder deg på eller om du kan få delta.

HUSK at du må stille med JBTK-drakt når du representerer klubben din! De aller fleste har etterlevd dette godt. Fortsett med det!

Og benytt anledningen til å takke alle som sørger for at DU får trenings- og konkurransetilbud i egenskap av være medlem i Jevnaker BTK!

Takk også til alle som er med når vi inviterer til dugnadsinnsats, og til alle som bidrar med smil og humør ved besøk og opphold i og utenfor hallen.