Info om påmelding av serielag

Fristen for å melde ønske om å administrere et serielag på vegne av Jevnaker BTK er 1. april. Det gjelder for både eksisterende og eventuelt nye lag.

Inneværende sesongs seriespill ble hardt rammet av viruspandemien. Eliteserien og de regionale lagseriene er ennå ikke er offisielt avlyst, men ingenting tilsier at det vil bli spilt flere seriekamper i 2020/21-sesongen.

Takk til alle JBTK-lagledere for innsatsen gjennom 2020/21-sesongen.

Nå retter vi fokuset mot kommende sesong, der alle med ønske om å administrere et serielag for JBTK må melde dette til seriekoordinator Yngve Midtfjell senest 1. april.

Klubbledelsen er i gang med planleggingen av ny sesong. Potensielle lagledere er og vil bli kontaktet med forespørsel om interesse.

Serielaglederansvaret er krevende, men fullt overkommelig for den strukturerte og engasjerende som samler en gruppe spillelystne og dedikerte utøvere.

Å delta i seriespill for Jevnaker BTK innebærer de samme pliktene som ved individuell turneringsdeltakelse. Følg linken under for flere detaljer!

| Jevnaker BTKs representasjonsreglement |

Jevnaker BTK dekker klubben startkontingentene for hvert eneste lag som blir godkjent av JBTK-styret også i 2021/22-sesongen!!!

Det betyr at spillerne kun må bekoste transport til og fra kamp, samt eventuell overnatting.

Vi krysser fingrene for mer normale tilstander kommende sesong, selv om de nye virusene fordrer forholdsregler i lang tid framover.