Nytt styremedlem

Håvard Sataøen er nytt styremedlem i Jevnaker Bordtennisklubb. Han erstatter Anne Stenerud, som under kveldens årsmøte takket av etter fire års tjeneste.
Årsmøtet ble for aller første gang i klubbens historie avholdt digitalt; på internett via møteplattformen Zoom.

Fire styremedlemmer var samlet i Jevnaker Bordtennishall og fem deltok hjemmefra.

Styreleder og kasserer/regnskapsfører Thomas Møller la fram et resultatregnskap for år 2020 som viser 39 167 kroner i overskudd av en omsetning på 370 554 kroner.

JBTKs kontrollkomité la fram sin beretning med gjennomgang av sin kontroll og anbefaling om at årsmøtet godkjenner 2020-regnskapet. Regnskapet og beretningen ble godkjent uten bemerkninger fra kveldens årsmøte.

Leif Thorbjørn Jensen og Lars Jensen ble gjenvalgt som JBTKs kontrollkomité de to kommende årene.

Jevnaker BTKs styresammensetning de to kommende årene:
Thomas Møller (leder og kasserer/regnskapsfører)
Lene Skogen (nestleder)
Yngve Midtfjell (styremedlem)
Pia-Helén Fagerslett (styremedlem)
Leif-Harald Svendsbråten (styremedlem)
Håvard Sataøen (styremedlem)

Anne Stenerud ble takket for sin innsats i JBTK-styret gjennom fire år og fikk overrakt blomster som symbol på klubbens takknemlighet.

Thomas Møller fikk fruktkurv med ost, kjeks og vin som takk for sin iherdige innsats for klubben det siste året og mangfoldige år før det.

VELKOMMEN, HÅVARD! Håvard Sataøen ønskes velkommen som nytt styremedlem i Jevnaker BTK.