Invitasjon til årsmøte i Jevnaker BTK

Jevnaker Bordtennisklubb avholder årsmøte fredag 22. januar 2021 fra kl. 17:00 i Jevnaker Bordtennishall.

Vi byr på enkel servering bestående av saft, kaffe og noe å bite i under årsmøtet.

Hvorvidt det blir treningsmuligheter etter årsmøtet, kommer vi tilbake til her på hjemmesiden. Pr. mandag 18. januar er det ikke aktuelt med trening på årsmøtekvelden.

Eventuelle forslag sendes JBTKs styreleder pr. e-post senest fredag 15. januar.

Agenda:
1. Presentasjon av årsberetning
2. Presentasjon av regnskapet
3. Valg
4. Innkomne forslag