Digitalt årsmøte i Jevnaker BTK

Jevnaker Bordtennisklubb avholder digitalt årsmøte fredag 22. januar 2021 kl. 17:00-18:00. Digitale detaljer kunngjøres onsdag 20. januar.

Grunnet gjeldende koronarestriksjoner er det kun tillatt med ansamling av inntil ti personer, hvilket betyr at JBTK-styret har vedtatt å avholds årsmøtet via internett.

Eventuelle forslag sendes JBTKs styreleder pr. e-post senest fredag 15. januar. Frist utløpt.

Agenda:
1. Presentasjon av årsberetning
2. Presentasjon av regnskapet
3. Valg
4. Innkomne forslag