Koronaråd til JBTK-medlemmer

I og med at smittetallene i Jevnaker har vært høye den siste tiden så skal vi forsøke å begrense antall personer til 20 i Jevnaker Bordtennishall på alle treningskvelder.

De viktigste rådene er å holde én meters avstand til andre og å utvise god hygiene. Deriblant hyppig håndvask.

I teorien er det tillatt med inntil 200 personer på innendørsarrangementer. I Jevnaker Bordtennishall skal vi forsøke å begrense antall personer til 20 i treningssammenheng.

| Her kan du ta idrettens koronavettkurs! |

I lørdagens 4. divisjonsrunde frarådes andre JBTK-medlemmer enn de som er involvert i arrangementet å møte opp. Du kan se kampene direkte på JBTKlive!

Jevnaker kommune har utstedt informasjon og en rekke konkrete anbefalinger, noe vi ber hver enkelt lese og ta til etterretning.

| Idrettsforbundets temaside om koronaviruset |

Utvis sunn fornuft, vurdér alle rådene fra ditt eget ståsted, vis respekt for personer som er redd for å bli smittet og oppfør deg sømmelig!

PS! Dersom det kommer lokale eller nasjonale påbud så vil disse selvsagt gjelde i Jevnaker Bordtennishall. I så fall vil JBTK opplyse om disse på hjemmesiden.

NB! Klubbmesterskapet i double og minibord går som planlagt lørdag 5. desember såfremt annen beskjed ikke kunngjøres på hjemmesiden.

VIS HENSYN: Hold avstand og vask hendene. Respektér alle med koronafrykt og ta dine egne valg ut ifra anbefalingene som gis av lokale og nasjonale myndigheter. I Jevnaker Bordtennishall skal vi forsøke å begrense antall tilstedeværende til maksimalt 20 på alle treningskvelder.