Invitasjon til Satsingsgruppen 2020/21

Jevnaker BTK inviterer yngre spillere og ferske/relativt ferske voksne til veiledet trening på torsdager også kommende sesong. Meld deg på nå hvis du vil ta del i tilbudet!

Etter prøveprosjekt med veiledet trening for klubbens juniorer i 2018/19-sesongen ekspanderte JBTK treningstibudet til også å gjelde ferske, relativt ferske, noe etablerte og veldig lærevillige voksne utøvere.

Etablerte spillere sluttet seg også til treningsgruppen da det viste seg å være plass til flere.

Målgruppen responderte positivt på den gagne sesongens evaluerende spørreundersøkelse, hvis svar ble behandlet av styret i våres.

EKSTRATRENING: Alle juniorer og ferske voksne fikk et tilleggstilbud sist sesong. Nå gjentar vi suksessen og inviterer til nye treninger med sparring og veiledning på torsdagskveldene.

Premieresesongen ble i all hovedsak subsidiert av fellesskapets midler. Det har vi ikke råd til over tid, så en viss prisøkning er lagt inn samtidig som Jevnaker BTK bidrar med midler til å sponse brorparten av kostnadene.

Egenandelen for deltakelse i Satsingsgruppen 2020/21 lyder på 750 kroner. Lik pris for alle. Juniorene får sparre med Terje Herting på skift, mens Jonas Jensen er hovedtrener for hele gruppen hver torsdag fra september til mai.

SATSINGSGRUPPEN 20/21 – påmeldingsskjema:

Påmeldte (oppdateres jevnlig):
Raymond Boger (bet.)
Jonas Jensen (bet.)
Leif Thorbjørn Jensen (bet.)
Johnson Nketiah Adum (bet.)
Fredrik Wilkens (bet.)
Yngve Midtfjell (bet.)
Leif-Harald Svendsbråten (bet.)
Kaja Jensen (bet.)
Tony Herting (bet.)
Ingeborg Huse Landrø (bet.)
Ervin Georg Egelandsdal (bet.)
Isak Døhlen-Jacobsen (bet.)
Andreas Bråthen Sataøen (bet.)