Satsingsgruppestart torsdag

Torsdag samles JBTKs satsingsgruppe til sesongens første treningskveld med Jonas Jensen som hovedtrener og Terje Herting som sparringspartner for juniorene.

Alle har meldt seg på for å trene mer og systematisk, så det blir nok brukbar deltakelse selv om det er høstferie for skolenes elever og ansatte.

Torsdag og fredag blir inneværende ukes eneste organiserte treningskvelder; satsingsgruppen torsdag og åpen trening fredag.

11 spillere har meldt seg på til satsingsgruppen, som trener fra kl. 18:00 til 20:00. Terje sparrer med Jonas før sistnevnte inntar trenerrollen. Han leder og veileder spillerne mens juniorene sparrer med Terje på skift utover kvelden.

Følgende inngår i Jevnaker BTKs satsingsgruppe:
Johnson Nketia Adum, Jonas Jensen, Eivind Stenerud Sørum, Ingeborg Huse Landrø, Kaja Jensen, Leif-Harald Svendsbråten, Leif Thorbjørn Jensen, Kevin Svendsbråten, Raymond Boger, Lars Jensen og Yngve Midtfjell.

Hvis plass kan ikke-påmeldte få delta på forespørsel og betale kr 100,- pr. deltakelse. Eventuell forespørsel rettes til Thomas Møller i god tid.

PS! Det kan bli treningsmuligheter også flere dager i høstferien hvis noen inviterer. Den som eventuelt inviterer har da ansvaret for gjennomføring og orden.

OPPSTARTSKVELD: Deltakerne i satsingsgruppen har sesongpremiere torsdag kveld.