Oppgraderte utearealer

Nå ser det omsider enhetlig og fint ut utenfor Jevnaker Bordtennishall. Vi har også fått 3-4 nye parkeringsplasser. Takk til Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal for økonomisk bidrag!

Tidligere var JBTKs tomt dekket med asfalt, men bygging av garderobetilbygget og flere graveprosjekter var det ikke mye igjen. Det så regelrett stygt ut.

Takket være en prosjektgave på 50 000 kroner fra Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal kunne gi engasjere entreprenør Aasmund Pettersen & Sønn AS til å fiffe opp utearealene.

Gammel asfalt er fjernet, ugress luket vekk og fiberduk lagt på utvalgte arealer. Nå er så å si hele halltomten dekket med frest asfalt som pakker seg godt.

PS! Det tar fortsatt litt tid før underlaget er 100 prosent kompakt, så vær forsiktig når du kjører inn på halltomten!

NYTT DEKKE: Frest asfalt utenfor bordtennishallen.

INNKJØRSEL: Dekket er lagt helt inntil naboeiendommen.

GOD PLASS: Med smart parkering ar det plass til mange biler.

ENDA BEDRE PLASS: 3-4 biler får plass på dette nye arealet!

ENHETLIG: Ingen sprekker. Ingen hull.

UJEVNT: Her skal det etterfylles litt frest asfalt.

FØR: Vekk med det gamle!

FØR: Alle gamle asfaltrester ble fjernet.

POTENSIAL: Her var det umulig å kjøre opp før.

IRRITERENDE: Ulyd hver gang biler kjørte over disse…

ASFALTRESTER: Skjemmende.

VENDEPUNKTET: Siste bilde før nytt dekke ble lagt.