Følg JBTKs jakt på lottomillionene!

Jevnaker BTKs elitelottolag jakter storpotten med 383 lottorekker fem lørdager på rad: 13. april, 20. april, 27. april, 4. mai og 11. mai. Følg utviklingen her!

Takket være 26 andelshavere som har kjøpt 200 andeler á 100 kroner har JBTKs elitelag v/Olof Gotestam fått dekket inn 10 000 kroner av sesongens kostnader. Selv har han kjøpt 32 andeler.

Så vil tiden vise hvor mye som spilles inn med nærmere 10 000 kroner i Lotto-innsats fram til 11. mai!

For at andelshaverne skal få noe tilbake må JBTK-lottolaget spille inn minst 20 000 kroner. Det er bare Jevnaker BTK og klubbens eliteserielag som garantert vil tjene penger.

De 383 rekkene som leveres hver uke er generert av programvareleverandøren Turbotipp på en slik måte at vi er garantert minst fire rette i hver trekning.

De sju vinnertallene i Lotto kan komme ut av trekningsmaskinen på 5,38 millioner forskjellige måter. Med 383 rekker økes sjansen til førstepremien med 383 ganger. Likevel er den matematiske sjansen for å oppnå sju rette bare 0,007 prosent…

Sannsynligheter:
7 rette: 0,007 %
6 rette: 1,346 %
5 rette: 45,539 %
4 rette: 53,108 %

Vi må ha minst seks rette pluss tilleggstall for at andelshaverne skal få penger tilbake for sine investeringer. Det er usannsynlig, men vi drømmer og håper!

Vi understreker at deltakelse i ethvert pengespill er risikofylt. Man må aldri satse mer enn man har råd til å tape i jakten på og håpet om profitt.

Alle lottorekkene som leveres kunngjøres på denne siden i forkant av hver lørdagstrekning.

Innleverte lottorekker:
Lottorekker_130419
Lottorekker_200419
Lottorekker_270419
Lottorekker_040519
Lottorekker_110519

Premieoversikt (totalt kr 1460,- etter 5 av 5 uker):
13. april: 6 x 4 rette = 300 kroner
20. april: 1 x 5 rette + 6 x 4 rette = 375 kroner
27. april: 4 x 4 rette = 200 kroner
4. mai: 6 x 4 rette = 270 kroner
11. mai: 7 x 4 rette = 315 kroner

Slik fordeles premiepengene:
25 % av premiepengene tilfaller Jevnaker BTK.
25 % av premiepengene tilfaller JBTKs eliteserielag.(*)
50 % av premiepengene fordeles på andelshaverne.
Premieandeler under 50 kroner utbetales ikke og tilfaller klubben.
(*) Begrenset oppad til sesongens totale bo- og reisekostnader.

Alle andelshaverne:
32: Olof Gotestam
30: Thomas Møller
20: Pål Syse
20: Kjell Herting
15: Dag Rune Herting
10: Yngve Midtfjell
10: Terje Herting
10: Leif-Harald Svendsbråten
10: Jostein Syse
5: Lene Jensen
5: Bengta Götestam
5: Peter Hedram
5: Marit Herting
3: Hilde Amdal Arnesen
3: Irmelin Herting
2: Pia-Helen Fagerslett
2: Rune Martinsen
2: Sissel N. Moen
2: Tore Syse
2: Kåre Johansen
2: Lars Ødegård
1: Kai Skogen
1: Jan Tore Hansen
1: Tone M. Ødegård
1: Pia-Helen Fagerslett
1: Marianne Fornæss