To nye styremedlemmer

Leif-Harald Svendbråten og Yngve Midtfjell ble valgt inn i JBTK-styret på fredagens årsmøte i Jevnaker Bordtennishall.

Vi takker avgåtte Kenneth Hansen Ødegård og avdøde Bert Olof Erixon for innsatsen i styret de to siste årene. Like selvsagt takk også til styremedlemmene som blir med videre.

Thomas Møller (leder/kasserer), Lene Jensen (nestleder), Pia-Helen Fagerslett (styremedlem) og Anne Stenerud (styremedlem) fortsetter i JBTK-styret sammen med Yngve og Leif-Harald.

Lars Jensen og Leif Thorbjørn Jensen er valgt som interne revisorer, mens Daniel Fagerslett Grefsrud og Kristin Henriksen skal undertegne årsmøteprotokollen.

Thomas Møller fikk fruktkurv med tilbehør fra medlemmene som takk for innsatsen som klubbleder.

TILSKUDD: Leif-Harald og Yngve har bidratt med mye for JBTK allerede. Nå skal de også bidra i styrearbeidet.

Jevnaker BTK omsatte for 451 184 kroner i 2018. Regnskapet viser et overskudd på 62 619 kroner. Klubben har gått med driftsunderskudd hvert år siden 2013. Hovedsakelig grunnet løpende investeringer på anleggsfronten (garderobetilbygget).

Det offisielle medlemstallet for 2018 er 75. En tilsynelatende stor nedgang fra året før, da 108 ble registrert. Antallet aktive spillere ligger på samme nivå som før. Hovedårsaken til medlemsnedgangen er at færre har tegnet familiemedlemsskap. At JBTK registrerer medlemmer pr. sesong kan også ha slått noe skjevt ut når medlemmene fordeles på kalenderår.

Andelen av yngre spillere er blitt noe lavere. Sist sesong hadde vi to ungdomsgrupper hver onsdag. Nå har vi bare én. Tradisjonelt går det opp og ned med slike tall.

Antallet lisensierte spillere er identisk med fjoråret. Klubbens aktive spillere er blitt mer aktive og notert seg for flere turneringsdeltakelser og kamper enn foregående år.

Det nye styret skal snarlig avholde sitt første møte og fordele arbeidsoppgaver/ansvarsområder.