Bli med på JBTKs elitelottolag!

Eliteseriedeltakelse koster, så vi arrangerer nytt JBTK-lottolag for å finansiere litt av Olofs kostnader. Du kan delta fra 100 kroner! Solgte andeler: 200 av 200.

Lottolaget starter når 200 andeler á kr 100,- er solgt. Hver andelshaver er med i JBTK-lottolaget ELITE fem lørdager på rad. Tippestart i april 2019. Det avhenger av når alle andelene er solgt, men vi er på god vei mot målet!

Totalinnsats pr. uke blir kr 1931,-. De 383 rekkene genereres med programmet TurboTipp på en slik måte at vi er garantert minst 4 rette hver uke. Og muligheter for både 5, 6 og 7 rette!

Du kan kjøpe inntil 20 andeler pr. gang!
Antall ønskede andeler må betales via Vipps-nummer 115409 umiddelbart.
Eller til bankkontonummer 2030 66 02005.

Vilkår og betingelser:
1. 50 % av andelspengene går til JBTKs eliteserielag.
2. 50 % av andelspengene minus Vipps-gebyrene brukes til lottoinnsats.
3. 25 % av premiepengene tilfaller Jevnaker BTK.
4. 25 % av premiepengene tilfaller JBTKs eliteserielag.(*)
3. 50 % av premiepengene fordeles på andelshaverne.
4. Premieandeler under 50 kroner utbetales ikke og tilfaller klubben.
5. Alle som ønsker kan kjøpe andeler; uavhengig av medlemsskap i JBTK.
6. Kun betalte andeler registreres.
7. Alle leverte rekker offentliggjøres før tippestart.
(*) Begrenset oppad til sesongens totale bo- og reisekostnader.

Bestill dine andeler her:

Oversikt over solgte andeler (200) pr. 9. april 2019:
32: Olof Gotestam
30: Thomas Møller
20: Pål Syse
20: Kjell Herting
15: Dag Rune Herting
10: Yngve Midtfjell
10: Terje Herting
10: Leif-Harald Svendsbråten
10: Jostein Syse
5: Lene Jensen
5: Bengta Götestam
5: Peter Hedram
5: Marit Herting
3: Hilde Amdal Arnesen
3: Irmelin Herting
2: Pia-Helen Fagerslett
2: Rune Martinsen
2: Sissel N. Moen
2: Tore Syse
2: Kåre Johansen
2: Lars Ødegård
1: Kai Skogen
1: Jan Tore Hansen
1: Tone M. Ødegård
1: Pia-Helen Fagerslett
1: Marianne Fornæss