Romjulssamling i Katfosshallen

NBTF Region Sør inviterer til romjulssamling i samarbeid med Modum BTK og Jevnaker BTK i Katfosshallen lørdag 29. desember.
Samlingen er åpen for spillere i alle aldrer og på alle nivåer. Fram til påmeldingsfristen 1. desember er ti plasser holdt av til deltakere fra Jevnaker BTK.

Påmelding til Thomas Møller eller Lene Jensen.

| Invitasjon til Romjulssamling 2018 |

NB! Jevnaker BTK dekker egenandelen for egne spillere!

B-72s Jonas Flåøien har takket ja til å lede treningssamlingen. Han har med seg Anders Haukedalen som assistenttrener. Ytterligere kompetanse/sparring vurderes etter behov.

Treningsprogrammet blir variert, morsomt og engasjerende for alle som deltar. Enkel servering i pausen. Samlingens varighet : Kl. 10-15.

Meld deg på før det blir fullt!

PS! Dagen etter (30. desember) er alle JBTK-medlemmer velkommen til varetelling hos Coop EXTRA på Jevnaker. Nærmere informasjon kommer…

JULETRIM: JBTK har reservert ti plasser i Katfosshallen 29. desember. Her fra tilsvarende samling i fjor. Vil være med må du melde deg på!

Påmeldte JBTK-spillere (oppdateres fortløpende):
Leif-Harald Svendsbråten
Kevin Svendsbråten
Eivind Stenerud Sørum
Fredrik Wilkens