Trivelig treningsdag

Ni spillere fra tre klubber deltok på dagens treningssamling ledet av Benjamin Overaa i Jevnaker Bordtennishall. Fem timer forløp fort.

Benny var trener for andre gang på to uker. Som sist ble det fokusert på serve og serveretur. Denne gangen også med øvelser med serve som utgangspunkt.

Alle fikk mye spilletid med den tidligere JBTK-stjernen, som var mindre ringrusten enn sist. Det medført enda bedre utbytte for de beste som deltok i dag.

Ut sommeren er det fredagstreninger som gjelder fra kl. 18:00. Fra september gyver vi løs på ny sesong med fullt treningsprogram.

GJENGEN: Leif Jensen (f.v.), Lene Jensen, Ingeborg H. Landrø, Johnson N. Adum, Jonas Jensen, Eivind S. Sørum, Marius M. Pedersen, Fredrik Wilkens og Benjamin Overaa.

LYTTER: Benjamin forklarer for lydhøre lærevillige.

DEMO: Jonas og Benny viser fram neste øvelse.

TERPING: Arne Gunnar E. Ellevold returnerer looper fra Benny.

ØVELSE: Marius og Jonas trener sammen.