JBTK-støtte til sommerleirdeltakelse

Sommeren nærmer seg og da er det mange som vil på treningsleir. JBTK sponser 1000 kroner av deltakeravgiften.

Det er bare én stor sommerleir i Norge i år: FOKUS-leiren i Larkollhallen 5. til 10. august.

Deltakelse koster kr 3250,-.

I fjor deltok seks JBTK-utøvere på Harestua. Daniel F. Grefsrud og Eivind S. Sørum tilbrakte i tillegg en uke på Fokus-leiren på Larkollen.

JBTK-støtten på 1000 kroner overføres til valgt og oppgitt kontonummer etter at leirdeltakelsen er gjennomført.

Påmelding må du sørge for selv; direkte til arrangøren. Og melde fra til JBTK.

| FOKUS-leiren |

FJORÅRETS DELTAKERE: Kevin, Vemund, Jonas, Daniel, Eivind og Amund.