Deltakelse i seriespill

Seriesesongen 2017/18 er over. Nå starter planleggingen av neste. JBTK har én plass i eliteserien og én i 3. divisjon. Alle som ønsker kan gå sammen om å delta i 4. divisjon eller lavere.

Etter hver sesong nullstilles i praksis seriesystemet. Ethvert lag kan søke om nedrykk eller trekke seg helt uten at det får konsekvenser.

Vel og merke innen 1. april for lag i den nasjonale lagserien (eliteserien, 1., 2. og 3. divisjon).

Opprykk kan også skje uten å være kvalifisert i form av serieplassering – hvis ledig plass i høyere divisjon.

4. divisjon og lavere divisjoner administreres av regionene. Her er det fri påmelding foran hver sesong.

Jevnaker BTK har som nevnt plass i eliteserien og i 3. divisjon. Laglederne Olof Götestam (eliteserien) og Leif T. Jensen (3. divisjon) har signalisert at de ønsker å beholde sine respektive plasser i seriesystemet.

Samarbeidslaget mellom Harestua IL og Jevnaker BTK, Hadelandsdamene, stiller sannsynligvis lag i 5. divisjon også kommende sesong.

Dersom flere grupperinger ønsker, er det bare å gå sammen om å organisere og melde på lag i 4. eller 5. divisjon. Man kan velge hvilke av disse divisjonene man ønsker å delta i.

Seriedeltakelse må bekostes av hver enkelt spiller, akkurat som ved stevnedeltakelser. JBTK har de siste sesongene sponset serieavgiften for alle lagene. Det ønsker vi å fortsette med.

Reise- og eventuelle overnattingskostnader dekkes ikke av klubben. Alle spillerne må for øvrig stille med klubbdrakt og bekoste nødvendig antall drakter selv.

NB! Påmelding av serielag er et stort ansvar. Som lagleder skal man sørge for å bemanne laget til hver kamp, påse at spillerne oppfører seg fair og sportslig – og stå ansvarlig for alle kostnadene. Første bud er å ha en bred spillerstall.

PÅ LAG: Tre grupperinger med JBTK-spillere deltok med lag i seriesystemet i 2017/18-sesongen.