Vann før vinteren

Jevnaker Bordtennishall får snart vann direkte fra det kommunale ledningsnettet. I dag har gravefirma og rørlegger utført det utendørsarbeidet.

Helt siden Jevnaker BTK kjøpte eiendommen i 2007 har vanntilførselen til hallen kommet fra nabobygget, via et oppvarmet rør under bakken.

Det var i sin tid felles eier av byggene, men JBTK har hele tiden hatt planer om egen vanntilførsel. Nå blir det en realitet.

Kommende uke utføres det innvendige arbeidet, som består selve tilkoplingen og videreføring av vann fra garderobebygget til kjøkkenet.

Den provisoriske løsningen der vannet i dag føres fra kjøkkenet til tilbygget fjernes. Når jobben er fullendt vil ikke lenger plastrøret som går gjennom hallen være synlig.

Det er Åsmund Pettersen & Sønn AS og Randsfjord Rørservice AS som står for arbeidene. Begge har lovet å være snille med prisen, men dette er likevel et prosjekt som koster i størrelsesorden 50 000 kroner.

Heldigvis er Jevnaker kommune også på banen. Vi har et berettiget håp om økonomisk støtte derfra.

PS! Alle naboene ble varslet om gravingen med infoskriv i postkassene, og gravearbeidet forhindret ingen fra å komme inn eller ut med biler.