Gubbetrening hver torsdag

Icon_treningJBTK-tuppene har egen ukentlig treningskveld i Jevnaker Bordtennishall. Det skal JBTK-gubbene også få; hver torsdag fra 7. september!

Den nye treningsgruppen er myntet på godt voksne herrer. Veteraner. Gubber. Kjært mannfolk har mange navn.

Treningstiden blir fra kl. 18:00 til 20:00 med Bendik Alme som ansvarshavende og andre som backup.

Alle som skal delta på gubbetreninger må selvsagt betale JBTK-medlemskontingent.

Med egen treningskveld for JBTK-gubbene håper vi å skape et enda mer aktivt veteranmiljø, samt spre aktiviteten over flere ukedager.

Alle JBTK-medlemmer kan fortsatt delta på de åpne treningene på mandager og fredager, men med egne treningsdager for tupper (tirsdager), ungdommer (onsdager) og gubber (torsdager) blir kanskje antallet spillere i aksjon jevnere fordelt utover uken.

PS! Dersom gubbene tillater det vil yngre spillere også få lov til å delta på torsdagskveldene, men på de voksnes premisser og det er gubbene som har fortrinnsrett ved stort oppmøte.

Yngre spillere må spørre Bendik (tlf. 913 84 072) om lov til å delta. Ved aksept deltar de med gjestestatus og må oppføre seg deretter.

Bordtennisgubber_ill