God lørdagssamling

Icon_treningBenjamin Overaa engasjerte elleve deltakere gjennom lørdagens fire timer lange treningssamling i Jevnaker Bordtennishall.

Ni JBTK-utøvere, én fra Modum og én fra Harestua la ned en god treningsøkt under ledelse av Benjamin Overaa fra lørdag for- til ettermiddag.

Temaet for dagen var serve og serveretur. Benny delte sin kunnskap om to av sportens viktigste elementer. Lot alle få prøve seg mot hans server med forklaringer og tips om hvordan man får uttelling på egenhånd.

Utøverne i bordtennishallen var lydhøre og lærevillige. Innsatsen upåklagelig. Mat og drikke ble servert i pausen midt i samlingen.

Takk til Benjamin for god pedagogisk treningsledelse!

Følgende spillere deltok: Anne Stenerud, Ingeborg Huse Landrø, Lene Jensen, Daniel Fagerslett Grefsrud, Eivind Stenerud Sørum, Daniel Guddal, Marius Mogen Pedersen, Jonas Jensen, Lars Jensen, Leif Thorbjørn Jensen og Fredrik Wilkens.

SAMLING: Benny innleder og følger opp med praktiske øvelser.

SAMLING: Benny innleder og følger opp med praktiske øvelser.

ACTION: Mange lærevillige utøvere i aksjon.

ACTION: Mange lærevillige utøvere i aksjon.

TRENEREN: Benjamin Overaa engasjerte deltakerne.

TRENEREN: Benjamin Overaa engasjerte deltakerne.