Tillatelse før bildepublisering

Icon_klubbJevnaker BTK-styret har vedtatt regler for publisering av bilder og film av klubbens medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner.

nophoto_2017Reglene omfatter fotografering/filmopptak på trening og publisering av bilder/filmopptak fra trening i Jevnaker Bordtennishall.

Enkelt forklart må du ha tillatelse fra spillere under 15 år og deres foresatte før du kan publisere film eller foto.

Reglene er basert på Norges lover og Norges Idrettsforbunds retningslinjer.

Reglene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven.

Uønsket publisering kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.

Det skal alltid skal innhentes samtykke fra alle som lett kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte.

Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig, men ved bruk av samtykkeerklæring vil det ikke være rom for tvil om at samtykke er gitt.

Jevnaker BTK påbegynner nå arbeidet med å innhente samtykkeerklæringer med tanke på bildebruk på hjemmesiden. JBTK har respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av.

Jevnaker BTKs regler for fotografering/filming og publisering av bilder/opptak:

  1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
  2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film skal samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
  3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
  4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn.
  5. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
  6. Brudd på JBTKs regler vil bli konsekvensbehandlet av styret.