Invitasjon til rekruttRANKINGSTEVNE

Icon_invitasjonJevnaker BTK inviterer til rankingstevne for spillere under 20 år med maksimalt 1199 rankingpoeng; lørdag 11. februar 2017.

STED: Jevnaker Bordtennishall, Lidvangvegen 11b, 3520 Jevnaker.
PÅMELDINGSFRIST: Fredag 20. januar eller før fulltegning!
TURNERINGSSTART: Kl. 09:00. Hallen er åpen fra kl. 08:00.

rekruttrankingstevne_ill

NB! Vennligst merk at all parkering på andres eiendom enn JBTKs, ved besøk til Jevnaker Bordtennishall, skjer på egen risiko…

JBTK-emblem_100pxDELTAKELSE: Det er kun plass til 25 spillere. 10 plasser er forbeholdt arrangørklubben. Fram til påmeldingsfristen tillates maksimalt 5 spillere pr. klubb. Alle begrensninger og forbehold opphører ved utløpt frist.
SPILLESYSTEM: 5 innledende puljer inndelt etter snake-prinsippet basert på rankingpoeng pr. 1. februar. Deretter 5 sluttspillpuljer bestående av spillere med lik plassering i innledende puljer. 8 kamper på hver hvis fullt. Best av 5 sett i alle kamper.
PÅMELDINGBindende påmelding via skjemaet nederst på siden sammen med startkontingent (kr 250,-) til JBTKs kontonummer 2030 66 02005.
PREMIERING: Deltakerpremie til alle. Fair Play-priser. Plasseringspremie til de fem beste. Minst 50 % av startkontingentene går til premier.
SERVERING: Varm/kald mat & varmt/kaldt drikke til meget hyggelige priser i JBTK-kiosken!
FASILITETER: Garderober med toaletter og dusjer. 5 stk. Tibhar Smash 28R-bord og ***-plastballer.
RANKINGPOENG: Alle kampene registreres og teller på NBTFs OnlineRanking.
TIDSSKJEMA: Registrering innen kl. 08:30 på stevnedagen ved oppmøte eller pr. telefon/SMS til 900 33 447 (Thomas). Hallen åpner kl. 08:00. Kampene starter kl. 09:00. Forventet stevneslutt (ved fulltegning) ca. kl. 15:00.
REGLEMENT: NBTFs turneringsreglement. Betalt lisens er påkrevd for alle som er født i 2004 eller tidligere.

PÅMELDTE SPILLERE
(oppdateres fortløpende):
1. Daniel Miancho, Jevnaker BETALT
2. Mathias Jadot-Kvamme, Jevnaker BETALT
3. Martin Jensen, Jevnaker BETALT
4. Jonas Jensen, Jevnaker BETALT
5. Daniel F. Grefsrud, Jevnaker BETALT
6. Herman Laupet, Modum BETALT
7. Jørgen M. Pedersen, Modum BETALT
8. Emil N. Harstad, Modum BETALT
9. Sondre H. Gundersen, Modum BETALT
10. Aminda Laupet, Modum BETALT
11. Eivind S. Sørum, Jevnaker BETALT
12. Daniel Andersen, Drammen BETALT
13. Kevin Svendsbråten, Jevnaker BETALT
14. Kaja Jensen, Jevnaker BETALT
15. Fredrik Wilkens, Jevnaker BETALT
16. Amund Fredriksen, Jevnaker BETALT
17. Asgeir Snyen, B-72 BETALT
18. Julian Baardseth, Modum BETALT
19. Christine Boberg, Jevnaker BETALT
20. Stig A. Boberg, Jevnaker BETALT
21. Eilef H. Simones, Notodden BETALT
22. Ervin G. Egelandsdal, Jevnaker
23. Vemund K. Grønhaug, Jevnaker
24. Snorre N. Harstad, Modum BETALT
25. Marie Olavesen, B-72 BETALT

Venteliste:
1. Silje G. Frydenlund, Jevnaker
2. xxx
3. xxx
4. xxx
5. xxx

PÅMELDINGSSKJEMA

  Fullt navn (obligatorisk)

  Klubb (obligatorisk)

  E-postadresse (obligatorisk)

  Hvis du melder på flere spillere; skriv de øvrige navnene her

  Husk å overføre kr 250,- i startkontingent til JBTKs kontonummer 2030 66 02005!
  Ved påmelding av flere spillere SKAL alle startkontingenene overføres samlet.