Nye regler for coaching

reglerFra og med 1. oktober er det tillatt å coache (gi råd) mellom ballvekslingene, men ikke hvis det forsinker framdriften i kampen.

KUN MELLOM SETT: Thomas gir råd til Jonas. Slik kommunikasjon er kun tillatt mellom settene.

KUN MELLOM SETT: Thomas gir råd til Jonas. Slik kommunikasjon er kun tillatt mellom settene.

Aktiv coaching har vært utprøvd og gjelder nå i alle turneringer.

Her følger en oversikt over utvalgte scenarier med tolkning av hva som er tillatt eller ikke:

LOVLIG:
* Råd under spilleopphold og mellom sett
* Råd mellom ballvekslinger
* Råd mens motstander henter ballen
* Råd mens spilleren gjør seg klar til å serve
* Råd mens spilleren er klar til å serve
* Råd under håndklepause

IKKE LOVLIG:
* Råd mens ballvekslingen pågår
* Råd mellom innslåing og kampstart
* Spilleren oppsøker coach ved ballhenting
* Uthaling av tid for å få råd fra coachen

Kort fortalt så skal spillet flyte som før. Kun én coach pr. spiller.

Alle forsøk på å gi/motta råd som forsinker kampens framdrift er ikke tillatt og skal straffes med gult kort.

Coachen skal bortvises fra spilleområdet dersom vedkommende foretar seg handlinger som forsinker spillet.