Årsmøtereferat

Icon_klubbJevnaker BTK avholdt sitt årsmøte i Jevnaker Bordtennishall mandag 25. april. Økonomien er stabil og vi søker Per Gunnars etterfølger i styret.

JBTK-emblem_142pxDet sittende styret ble gjenvalgt med ett unntak: Per Gunnar Nygård takket av etter to sesonger. Vi har dermed en utfordring med å erstatte ham.

Per Gunnar ble takket for sin flotte innsats som trenerkoordinator for ungdomsgruppen og andre ansvarsområder. Han fikk også en blomst som takk for alt han har bidratt med!

Styreleder Thomas Møller fikk også takk i form av hyggelige ord og en delikat fruktkurv (+ to eksklusive ølflasker).

Alle i styret har bidratt gjennom sesongen. Også mange andre, ikke minst i form av vaskevakter, transport, organiseringer og andre elementer som skaper samhold og motivasjon.

Årsmøtet ga styret fullmakt til å utnevne et nytt styremedlem.

På grunn av nye strenge krav fra idrettsforbundet må framtidige årsmøter avholdes innen utgangen av mars. Vi går fra årsskiftet derfor over til regnskapsperioder identisk med et kalenderår.

2015/16-regnskapet løper dermed ut året. Saldoen på JBTKs konti i Sparebank 1 Ringerike Hadeland er som følger (saldo til samme tid i fjor i parentes):

Driftskonto: Kr 7 104,07 (5 225,69)
Trenerkonto: Kr 7 348,40 (69,00)
Anleggskonto: Kr 507 982,30 (422 258,30)

I og med at årsmøtet ble avholdt før sesongslutt, er ikke den offisielle sesongberetningen klar ennå. Den vil for øvrig komme i en forminsket utgave sammenliknet med de foregående publikasjonene.

JBTKs årsmøte vedtok for øvrig å ferdigstillelse garderobetilbygget snarest mulig. Dersom ikke dagens byggeleder makter å ferdigstille innen 1. juli, vil vi søke andre løsninger.

JBTK bidrar til Jevnaker kommunes ungdomstilbud «Aktiv Sommer». Vårt bidrag finner sted 9. august.

Det blir også flere sommeraktiviteter for klubbens unge spillere. Deriblant en treningssamling med etterfølgende bowlingkveld og pizzaservering.

Vi skal også investere i nye racketer til gjestespillere.

Fra oppstart sesongen 2016/17 (i september) ønsker vi å ha på plass en ekstern trener for ungdomsgruppen. Gjerne i kombinasjon med egne trenerkrefter.

PS! Følg med for kunngjøring av ny vaskevaktliste, som kommer i løpet av kort tid!!!

Følgende var til stede under årsmøtet: Bert Erixon, Lene Jensen, Per Gunnar Nygård, Thomas Møller, Leif T. Jensen, Jonas Jensen og Martin Jensen. Delvis også Rune Larsson og Lars Torp.