Hjertelig takk for innsatsen!

Icon_dugnad21 stilte opp for Jevnaker BTK under dagens varetelling hos Coop Extra på Jevnaker. Jobben var gjort på to timer og gir seks-sju tusenlapper i klubbkassa.

Som de foregående årene var deltakelsen blant JBTK-medlemmene imponerende. Noen meldte riktignok forfall og andre meldte seg aldri til tjeneste, men takket være så mange positive og pliktoppfyllende deltakere gikk tellingen som en lek!

Det er flott å konstatere at dugnadsånden lever i Jevnaker BTK. Det merker vi faktisk hver eneste uke, med treningsgjennomføringer, aktivitetsorganisering og gjennomføring av hyppige stevnearrangementer.

I jubileumsåret 2016 SKAL vi ferdigstille innredningen av garderobetilbygget. Pengene fra varetellingen går direkte til JBTKs anleggskonto, som er øremerket tilbygget.

Dette har stått urørt alt for lenge, men 40-årsjubilanten Jevnaker BTK skal nå ta grep og ferdigstille sitt hjem; Jevnaker Bordtennishall.

Følg med for nærmere informasjon gjennom vinteren og våren!

Følgende deltok på dagens varetelling: Daniel Andersen, Lasse Andersen, Per Gunnar Nygård, Kari G. Nygård, Eivind Nygård, Håvard Nygård, Lene Vangli, Petter V. Oldertrøen, Henning Oldertrøen, Tyra V. Oldertrøen, Martin Jensen, Jonas Jensen, Leif T. Jensen, Lene Jensen, Sissel Moen, Thomas Moen, Fredrik Wilkens, Pål Syse, Daniel F. Grefsrud, Lars Torp og Thomas Møller.

MOR OG SØNN: Thomas Moen deltok sammen med mamma Sissel.

MOR OG SØNN: Thomas Moen deltok sammen med mamma Sissel.

FAMILIEDAG: Vangli Oldertrøen var én av flere familier som stilte med samtlige medlemmer i dag.

FAMILIE: Vangli Oldertrøen var én av flere familier som stilte med samtlige medlemmer i dag.