Invitasjon til rekruttrankingstevne

Icon_invitasjonJBTK inviterer herved til nasjonalt rekruttrankingstevne i Jevnaker Bordtennishall lørdag 21. november. Åpent for alle med inntil 1299 poeng født i år 2000 eller etter.

STED: Jevnaker Bordtennishall, Lidvangvegen 11b, 3520 Jevnaker.
PÅMELDINGSFRIST: Fredag 6. november eller før fulltegning!
TURNERINGSSTART: Kl. 09:00. Hallen er åpen fra kl. 08:00.

JBTK-emblem_100pxDELTAKELSE: Det er kun plass til 25 spillere. 10 plasser er forbeholdt arrangørklubben. Fram til påmeldingsfristen tillates maksimalt 5 spillere pr. klubb. Alle begrensninger og forbehold opphører ved utløpt frist.
SPILLESYSTEM: 5 innledende puljer inndelt etter snake-prinsippet basert på rankingpoeng pr. 1. november. Deretter 5 sluttspillpuljer bestående av spillere med lik plassering i innledende puljer. 8 kamper på hver hvis fullt.
PÅMELDING: Bindende påmelding til thomas.moller@jbtk.net sammen med startkontingent på kr 250,- til JBTKs kontor. 2030 66 02005. Du kan også bruke skjemaet nederst på siden!
PREMIERING: Deltakerpremie til alle. Fair Play-pris(er). Plasseringspremie til de fem beste.
SERVERING: Varm/kald mat & varmt/kaldt drikke til meget hyggelige priser!
FASILITETER: Kom ferdig kledd til kamp! Det er 1 toalett m/dusj i hallen. Ingen garderobe. 5 Tibhar Smash 28 R-bord og ***-plastballer.
RANKINGPOENG: Alle kampene registreres og teller på NBTFs OnlineRanking.
TIDSSKJEMA: Registrering innen kl. 08:30 på stevnedagen ved oppmøte eller pr. telefon/SMS til 900 33 447 (Thomas). Hallen åpner kl. 08:00. Kampene starter kl. 09:00. Forventet stevneslutt mellom kl. 15:00 & 16:00.
REGLEMENT: NBTFs turneringsreglement. Betalt lisens er påkrevd for alle som er født i 2002 eller før.
EVENTUELT: Poeng- og aldersgrenser kan bli justert. Martin Steen har over opprinnelig grense, men har fått tillatelse til å delta da han var under ved påmelding.
 
Regine_Daniel_A_2015

PÅMELDTE SPILLERE
(oppdateres fortløpende):
1. Eivind Nygård, Jevnaker BETALT
2. Martin Jensen, Jevnaker BETALT
3. Jonas Jensen, Jevnaker BETALT
4. Daniel F. Grefsrud, Jevnaker BETALT
5. Trym Lurås, B-72 BETALT
6. Martin Steen, B-72 BETALT
7. Jesper J. Grua, Harestua BETALT
8. Aksel B. Sandin, Harestua BETALT
9. Petter V. Oldertrøen, Jevnaker BETALT
10. Daniel Andersen, Jevnaker BETALT
11. Edvard Erlandsen, Jevnaker BETALT
12. Ramin Haghyar, Harestua BETALT
13. Regine O. Bergum, Jevnaker BETALT
14. Adam Aydamirov, Bærums Verk Hauger BETALT
15. Tyra V. Oldertrøen, Jevnaker BETALT
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Venteliste:
1.
2.
3.
4.
5.

PÅMELDINGSSKJEMA

  Fullt navn (obligatorisk)

  Klubb (obligatorisk)

  E-postadresse (obligatorisk)

  Hvis du melder på flere spillere; skriv de øvrige navnene her

  Husk å overføre kr 250,- i startkontingent til JBTKs kontonummer 2030 66 02005!
  Ved påmelding av flere spillere SKAL alle startkontingenene overføres samlet.