Bli med som bøssebærer!

Icon_dugnadJBTK stiller opp for Jevnaker kommune også i årets TV-innsamlingsaksjon søndag 18. oktober. Årets overskuddsmottaker er Regnskogfondet. Bli med som bøssebærer!

TV-aksjonen_2015_180x500Bakgrunnen for at JBTK deltar på denne kommunale dugnaden, er at alle lag og foreninger i Jevnaker som mottar støtte har forpliktet seg til å hjelpe til.

I fjor gikk det veldig greit. JBTK dekket hele Nesbakken og Moløkka med 15 bøssebærere. Arbeidet var unnagjort på under to timer.

Det er med andre ord en enkel jobb å utføre. Hyggelige mennesker treffer man også på runden.

TV-aksjonen NRK 2015 går til Regnskogfondets arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid med menneskene som bor der. Midlene fra årets TV-aksjon skal redde et regnskogsområde større enn hele Norge og Danmark til sammen.

Verdens regnskoger er under et voldsomt press, og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder – for alltid. For de 260 millioner menneskene som bor i regnskogen og lever av ressursene der, er konsekvensene umiddelbare og dramatiske: De mister hjemmet sitt.

Årets innsamlingsaksjon skal bidra til å bevare noen av verdens største regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea.

Les mer om årets nasjonale innsamlingaksjon HER!

Styremedlem Per Gunnar Nygård organiserer JBTKs innsats med mottak av påmeldinger og deltakerverving fram til aksjonsdagen 18. oktober.

Thomas Møller overtar ansvaret på selve dagen. Det er han som utleverer og samler inn bøssene, som vi får fra Jevnaker kommune og leverer til Sparebank 1 Ringerike Hadeland, avd. Jevnaker.

Liste med oversikt over hvem som skal dekke JBTKs fire soner henges opp i hallen. Otto Olsen, Lene Jensen og Thomas Møller er utnevnt til soneledere på Nesbakken. De må ha med seg 3-4 personer hver. Kai R. Bergum og Regine O. Bergum tar seg av sone 4 med bil (Moløkka).

Se kart med soneinndeling nedenfor og meld deg til tjeneste!

Deltakeroversikt nederst.

TV-aksjonen_181015

BØSSEBÆRERE
Sone 1:
Thomas Møller (leder)
Håvard Nygård
Daniel F. Grefsrud
Vibecke Olsen
Kjetil Olsen
Sone 2:
Lene Jensen (leder)
Lene Vangli
Petter V. Oldertrøen
Jonas Jensen
Sone 3:
Terje Herting (leder)
Elisabeth Rødningsand
Fredrik Wilkens
May Wilkens
Sone 4:
Kai R. Bergum (bil)
Regine O. Bergum