Invitasjon til åpent rankingstevne

Icon_invitasjonJevnaker BTK inviterer herved til åpent nasjonalt rankingstevne i Jevnaker Bordtennishall lørdag 5. september. Fortløpende påmeldingsoversikt!

STED: Jevnaker Bordtennishall, Lidvangvegen 11b, 3520 Jevnaker.
PÅMELDINGSFRIST: Fredag 14. august eller før fulltegning!
TURNERINGSSTART: Kl. 09:00. Hallen er åpen fra kl. 08:00.

JBTK-emblem_100pxDELTAKELSE: Det er kun plass til 25 spillere. 10 plasser er forbeholdt arrangørklubben. Fram til påmeldingsfristen tillates maksimalt 5 spillere pr. klubb. Alle begrensninger og forbehold opphører ved utløpt frist.
SPILLESYSTEM: 5 innledende puljer inndelt etter snake-prinsippet basert på rankingpoeng pr. 1. september. Deretter 5 sluttspillpuljer bestående av spillere med lik plassering i innledende puljer. 8 kamper på hver hvis fullt.
PÅMELDING: Bindende påmelding til lrstrp9@gmail.com sammen med startkontingent på kr 250,- til JBTKs kontor. 2030 66 02005. Du kan også bruke skjemaet nederst på siden!
PREMIERING: Deltakerpremie til alle. Fair Play-pris(er). Plasseringspremie til de fem beste.
SERVERING: Varm/kald mat & varmt/kaldt drikke til meget hyggelige priser!
FASILITETER: Kom ferdig kledd til kamp! Det er 1 toalett m/dusj i hallen. Ingen garderobe. 5 Tibhar Smash 28 R-bord og ***-plastballer.
RANKINGPOENG: Alle kampene registreres og teller på NBTFs OnlineRanking.
TIDSSKJEMA: Registrering innen kl. 08:30 på stevnedagen ved oppmøte eller pr. telefon/SMS til 900 33 447 (Thomas). Hallen åpner kl. 08:00. Kampene starter kl. 09:00. Forventet stevneslutt mellom kl. 15:00 & 16:00.
REGLEMENT: NBTFs turneringsreglement. Betalt lisens er påkrevd for alle som er født i 2002 eller før.
 
Rankingstevne_inv_ill
 
PÅMELDTE SPILLERE
(oppdateres fortløpende):
1. Robin Kristiansen, Modum BETALT
2. Marius M. Pedersen, Modum BETALT
3. Tore Kristoffersen, Kjelsås BETALT
4. Lars Rønneberg, Notodden BETALT
5. Herman Laupet, Modum BETALT
6. Thomas Møller, Jevnaker BETALT
7. Lars Torp, Jevnaker BETALT
8. Jonas Jensen, Jevnaker BETALT
9. Daniel F. Grefsrud, Jevnaker BETALT
10. Trym Lurås, B-72 BETALT
11. Anders Brennhagen, B-72 BETALT
12. Jonas Flåøien, B-72 BETALT
13. Tor Hovde, Kjelsås BETALT
14. John Nymoen, Kjelsås BETALT
15. Ole M. Jansen, Kjelsås BETALT
16. Bjørn E. Wibe, Jevnaker BETALT
17. Andreas Kirkesæther, Eiker BETALT
18. Arnt R. Kristoffersen, Notodden BETALT
19. Daniel Fredriksen, Eiker BETALT
20. Kenneth Zeiffert, Fornebu BETALT
21. Eivind Nygård, Jevnaker BETALT
22. Kristian Rødningsand, Jevnaker BETALT
23. Susanne Fredriksen, Eiker BETALT
24. Thomas Moen, Jevnaker BETALT
25. Ole J. Pedersen, Notodden BETALT

Venteliste:
1. Kai Groth, Kjelsås
2. Aksel Kristiansen, B-72
 

PÅMELDINGSSKJEMA

  Fullt navn (obligatorisk)

  Klubb (obligatorisk)

  E-postadresse (obligatorisk)

  Hvis du melder på flere spillere; skriv de øvrige navnene her

  Husk å overføre kr 250,- i startkontingent til JBTKs kontonummer 2030 66 02005!
  Ved påmelding av flere spillere SKAL alle startkontingenene overføres samlet.