Husk fredagstreningene!

Icon_treningJBTK er i sommermodus. Jevnaker Bordtennishall brukes likevel hver dag av ivrige spillere. Alle oppfordres til å møte opp til fellestreningene på fredager!

AKTIVITET: Daniel F. Grefsrud og Lars Torp i aksjon.

AKTIVITET: Daniel F. Grefsrud og Lars Torp i aksjon.

JBTK tar aldri ferie. Bak kulissene jobbes det hver eneste dag. Vaskevaktene går sin gang og ganske mange benytter anledningen til å trene. Skaffe seg et fortrinn overfor de som ikke trener.

Kristian Rødningsand har eksempelvis vært i hallen hver dag de siste ukene!

Fredagskveldene er JBTKs samlingspunkt i sommer. Her har dessverre alt for få benyttet anledningen til å trene og sosialisere.

Vi oppfordrer alle JBTK-spillere til å møte opp fra kl. 18:00 og utover. Snittdeltakelsen til nå i sommer har vært 7-8 spillere. Jo flere, desto bedre!

Gjør fredagskvelden hellig i sommer. Utsett avreisen til eventuell utflukt til etter bordtennistreningen. Utsett egne gjøremål til etter bordtennistreningen. Bidra til myldring i Jevnaker Bordtennishall!

Noen trenger en pause for å lade opp motivasjonen til ny sesong. Det respekterer vi. De tre sommermånedene er viktig i så henseende. I september er det nemlig fullt kjør igjen. Da vil vi ha alle topp motivert!

Velkommen til Jevnaker Bordtennishall i sommer!