Oppdatert vaskevaktliste

Icon_dugnadOversikten over vaskevakter i Jevnaker Bordtennishall er oppdatert og gjelder fram til sommeren 2016. Sørg for å merke deg når DU skal vaske!

VaskeillustrasjonJBTK-styremedlem Lasse Andersen følger opp hver enkelt gjennom sesongen, med påminnelse foran hver vaskevakt og varsel om eventuelle endringer.

Kontakt Lasse hvis du lurer på noe!
Mobil: 415 51 767
E-post: lasseogdaniel@gmail.com

Følg også med på terminlisten og konferer med Lasse om hvilken dag som egner seg best til å vaske før/etter arrangementer i hallen. Det er viktig at hallvask skjer nærmest turneringer!

NB! Det vil bli laget en oppdatert instruks med informasjon om bruk av vaskemidler, mopper, støvsuger, etc. Foruten vask av hele hallens areal inngår også søppeltømming og søppelsekkskift.

Fram til ny instruks kunngjøres, finner du info på badet i hallen. Tilgang til hallen avtaler du direkte med Lasse!

VASK: Husk å vaske bordflatene! Her skal det ikke brukes såpe.

VASK: Husk å vaske bordflatene! Her skal det ikke brukes såpe.

Gjeldende vaktliste finner du på forsiden av hjemmesiden når du laster den inn på PC eller MAC (vaktlisten vises ikke på mobiler og nettbrett).

Uke 25-26: Olof Götestam
Uke 27-29: Fredrik Wilkens
Uke 30-32: Christoffer E. Knudsen
Uke 33-35: Geir H. Bjørklund
Uke 36-37: Nils K. Solberg
Uke 38-39: Regine O. Bergum
Uke 40-41: Sigurd Sevaldrud
Uke 42-43: Kristian Rødningsand
Uke 44-45: Bendik Alme
Uke 46-47: Bert Erixon
Uke 48-49: Bjørn E. Wibe
Uke 50-51: Daniel Andersen
Uke 1-2: Daniel F. Grefsrud
Uke 3-4: Familien Nygård
Uke 5-6: Erik Støa
Uke 7-8: Fredrik Wilkens
Uke 9-10: Jonas Jensen
Uke 11-12: Lars Torp
Uke 13-14: Olof Götestam
Uke 15-16: Rune Larsson
Uke 17-18: Terje Herting
Uke 19-20: Thomas Moen
Uke 21-22: Thomas Møller