Møller fikk æresbevisning

Icon_klubbJBTK-formann Thomas Møller fikk mandag kveld æresbevisningen «Paul Harris Fellow» av Jevnaker Rotaryklubb, for sitt samfunnsgagnlige arbeid gjennom mange år.

Thomas var invitert til Rotarys møte i Wetterquistgården ved Hadeland Glassverk. Der ble han omtalt som hovedgjesten blant ca. 40 frammøtte, lykkelig uvitende om den forestående utmerkelsen.

Medlemmer fra alle de lokale rotaryklubbene var til stede. Møller ble overøst med positiv omtale av president Gudbrand Ruud, som overrakte medalje, sertifikat og jakkeknapp.

Møller er den sjette mottakeren av denne utmerkelsen i Jevnaker.

Thomas takket for utmerkelsen med en tale om Jevnaker Bordtennisklubbs betydning for seg selv og andre, samt viktigheten av frivillig forpliktende engasjement.

Rotary er et nettverk av ca 1,2 millioner medlemmer samlet i ca. 32.600 rotaryklubber verden over. Rotarys mål er å yte humanistiske og humanitære tjenester til mennesker i klubbenes lokalsamfunn, samt å arbeide for internasjonal fred og forståelse på tvers av landegrenser.
Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og for alt nyttig arbeid.
Jevnaker Rotaryklubb
Paul_Harris_Fellow_150615

GRATULERER: Gudbrand Ruud, president i Jevnaker Rotaryklubb, gratulerer Thomas Møller med æresbevisningen. (FOTO: OLA SJØLSET)