Distriktets eneste eliteserieklubb

Icon_serieBreddeklubben Jevnaker BTK er distriktets eneste eliteserieklubb. Det kan virke som et paradoks, men er ikke det. Les videre for å forstå hvorfor!

JBTK_40_logoJevnaker BTK ble offisielt stiftet 10. mars 1976. Aktiviteten var stor allerede året før. Medlemstallet kom raskt opp i tresifret. 40 år er gått og JBTK engasjerer fortsatt et hundretall spillere sesong etter sesong.

Jevnaker BTK fokuserer på bredden. Aktivitet framfor alt er et motto som passer klubbens virksomhet.

Bredde avler topp. Det kan historien dokumentere. Med jevne mellomrom har JBTK-utøvere tatt steget fra mengden til toppen.

NM-MEDALJER: Breddeklubben JBTK har avlet mange NM-medaljører.

NM-MEDALJER: Breddeklubben JBTK har avlet mange NM-medaljører.

Joachim Sørensen, Lars Lafton, Aleksander Rønning, Yi Hsiung Su, Sanjin Rupic, Eirik Hellum, Magnus Winger, Halvard Grina, Benjamin Overaa og Alexander Hansen Ødegård er levende eksempler på det. Sammen og hver for seg har de sanket flust med NM-medaljer.

Enhver stabil klubb tiltrekker seg tidvis spillere fra andre klubber. Så også Jevnaker BTK. Listen over alle eksterne tilskudd til JBTK er veldig lang: Spillere som har flyttet til distriktet for å studere/jobbe og spillere med annet bosted som har ønsket å representere klubben.

Etter gjentatte forsøk klarte JBTK omsider å kvalifisere seg til deltakelse i eliteserien 2003/04. Da gikk vi inn med full styrke. Spillerstallen besto av utøvere fra Norge, Sverige og Sveits. JBTKs hjemmekamper ble spilt i Jevnaker Idrettshall. Innrammet med artistisk underholdning og mange publikummere.

2003/04: JBTK-troppen til den første eliteseriehelgen i Modum.

2003/04: JBTK-troppen til den første eliteseriehelgen i Modum.

JBTK endte rett utenfor sluttspillet, på 5. plass. Den enorme organisatoriske innsatsen betalte seg i form av et solid økonomisk overskudd, men all energien fokusert på spillere som i hverdagen ikke bidro til det lokale felleskapet føltes feil.

Den frigjorte energien førte til realiseringen av Jevnaker Bordtennishall kort tid etter!

JBTK valgte å trekke seg etter sesongslutt i 2004. Etter fire sesonger uten deltakelse i lagserien var JBTK tilbake i 4. divisjon i 2008/09-sesongen.

JBTKs førstelag har gradvis rykket oppover i seriesystemet. Nylig kom forespørselen om å ta plass i eliteserien, noe JBTK takket ja til.

KONTINUITET: Terje Herting og Olof Götestam er kontinuitetsbærere på JBTKs førstelag.

KONTINUITET: Terje Herting og Olof Götestam er kontinuitetsbærere på JBTKs førstelag.

Utgangspunktet er ganske annerledes fra den forrige visitten i landets øverste divisjon. Breddeklubben JBTK bruker ikke penger på å finansiere voksne spillere.

Den kommende eliteseriedeltakelsen er takket være lagleder Olof Götestams initiativ. Han er av JBTK-styret delegert det økonomiske og sportslige ansvaret.

Breddeklubben JBTK fokuserer på aktivitet. Når aktivitet utvikler seg til toppidrett fordrer det nye ansvarshavende. Olof har påtatt seg dette ansvaret, som innebærer å finansiere et budsjett på ca. 60 000 kroner.

Når noen med ambisjoner påtar seg ansvar, er det klubbdrift i praksis. Ingenting skjer av seg selv.

Olof og de andre spillerne på eliteserielaget skal bidra til JBTK-fellesskapet ved å være trenere for klubbens yngre spillere. Som i fjor. Og få betalt for det.

Ytterligere inntekter må genereres for å finansiere reiseutgiftene til alle bortekampene, overnattingene og kostnadene knyttet til å frakte utenbygds spillere til spillestedene.

BREDDE: Noen av klubbens mange unge utøvere.

BREDDE: Noen av klubbens mange unge utøvere.

Breddeklubben JBTK forblir en breddeklubb når de ansvarshavendes innsats begrenser seg til det. Når noen melder seg og tar ansvar for toppidrettssatsing så blir JBTK også en eliteserieklubb. Fire spillere og litt ekstra penger utgjør et eliteserielag i bordtennis. Så enkelt og så vanskelig er det.

Paradokset ligger i forestillingen. Ikke realiteten.

FOTNOTE: Vi tar forbehold om påstanden om at Jevnaker BTK er distriktets eneste eliteserieklubb. Såvidt oss bekjent er JBTK eneste klubb på eliteserienivå fra kommunene Jevnaker, Hole, Ringerike, Gran og Lunner.