Invitasjon til Påskecupen 2015

Icon_invitasjonJevnaker BTK inviterer herved til årets påskecup i bordtennis; i Jevnaker Bordtennishall torsdag 2. april. Fortløpende påmeldingsoversikt!

STED: Jevnaker Bordtennishall, Lidvangvegen 11b, 3520 Jevnaker.
PÅMELDINGSFRIST: Onsdag 18. mars eller før fulltegning!
TURNERINGSSTART: Kl. 09:00. Hallen er åpen fra kl. 08:00.

NB! Vennligst merk at all parkering på andres eiendom enn JBTKs, ved besøk til Jevnaker Bordtennishall, skjer på egen risiko…

JBTK-emblem_100pxDELTAKELSE: Det er kun plass til 25 spillere. 8 plasser er forbeholdt arrangørklubben. Fram til påmeldingsfristen tillates maksimalt 5 spillere pr. klubb. Alle begrensninger og forbehold opphører ved utløpt frist.
SPILLESYSTEM: 5 innledende puljer inndelt etter snake-prinsippet basert på rankingpoeng pr. 1. mars. (Pr. 1. april hvis denne er tilgjengelig!) Deretter 5 sluttspillpuljer bestående av spillere med lik plassering i innledende puljer. 8 kamper på hver hvis fullt.
Easter_ill_2015PÅMELDINGBindende påmelding til lrstrp9@gmail.com sammen med startkontingent på kr 200,- til JBTKs kontonummer 2030 66 02005. Du kan også bruke skjemaet nederst på siden!
PREMIERING: Deltakerpremie til alle. Fair Play-pris(er). Plasseringspremie til de fem beste.
SERVERING: Varm/kald mat & varmt/kaldt drikke til meget hyggelige priser!
FASILITETER: Kom ferdig kledd til kamp! Det er 1 toalett m/dusj i hallen. Ingen garderobe. 5 Tibhar Smash 28 R-bord og ***-baller.
RANKINGPOENG: Alle kampene registreres og teller på NBTFs OnlineRanking.
TIDSSKJEMA: Registrering innen kl. 08:30 på stevnedagen ved oppmøte eller pr. telefon/SMS til 900 33 447 (Thomas). Hallen åpner kl. 08:00. Kampene starter kl. 09:00. Forventet stevneslutt mellom kl. 15:00 & 16:00.
REGLEMENT: NBTFs turneringsreglement. Betalt lisens er påkrevd for alle som er født i 1999 eller senere.
 
 
PÅMELDTE SPILLERE
(oppdateres fortløpende):
1. Thomas Moen, Jevnaker BETALT
2. Jonas Jensen, Jevnaker BETALT
3. Robin Kristiansen, Modum BETALT
4. Marius M. Pedersen, Modum BETALT
5. Felix Albrigtsen, Modum BETALT
6. Tobias G. Åsheim, Modum BETALT
7. Vebjørn Thorrud, Modum BETALT
8. Kristian Roksvaag, Kjelsås BETALT
9. Tore Kristoffersen, Kjelsås BETALT
10. Kenneth Zeiffert, Fornebu BETALT
11. Casper Søndberg, Fornebu BETALT
12. Arnt Kristoffersen, Notodden BETALT
13. Olof Götestam, Jevnaker BETALT
14. Bjørn E. Wibe, Jevnaker BETALT
15. Daniel F. Grefsrud, Jevnaker BETALT
16. Geirr Lystrup, Hamkam BETALT
17. Jørgen Bakken, Eiker BETALT
18. Andreas Kirkesæther, Eiker BETALT
19. Kristian Rødningsand, Jevnaker BETALT
20. Su J. Ching, Jevnaker
21. Mads O. S. Mykland, Modum BETALT
22. Daniel Andersen, Jevnaker BETALT
23. Maiken Langbråten, Nesodden BETALT
24. Magnus Vikstrøm, Kjelsås BETALT
25. Terje Herting, Jevnaker BETALTVenteliste:
1. 
2. 
 

PÅMELDINGSSKJEMA

  Fullt navn (obligatorisk)

  Klubb (obligatorisk)

  E-postadresse (obligatorisk)

  Hvis du melder på flere spillere; skriv de øvrige navnene her

  Husk å overføre kr 200,- i startkontingent til JBTKs kontonummer 2030 66 02005!
  Ved påmelding av flere spillere SKAL alle startkontingenene overføres samlet.