Invitasjon til D-rankingstevne

Icon_invitasjonJevnaker BTK inviterer herved til nasjonalt D-rankingstevne i Jevnaker Bordtennishall lørdag 21. februar. Fortløpende påmeldingsoversikt!

STED: Jevnaker Bordtennishall, Lidvangvegen 11b, 3520 Jevnaker.
PÅMELDINGSFRIST: Onsdag 4. februar eller før fulltegning!
TURNERINGSSTART: Kl. 09:00. Hallen er åpen fra kl. 08:00.

JBTK-emblem_100pxDELTAKELSE: Det er kun plass til 25 spillere. 10 plasser er forbeholdt arrangørklubben. Fram til påmeldingsfristen tillates maksimalt 5 spillere pr. klubb. Alle begrensninger og forbehold opphører ved utløpt frist.
SPILLESYSTEM: 5 innledende puljer inndelt etter snake-prinsippet basert på rankingpoeng pr. 1. februar. Deretter 5 sluttspillpuljer bestående av spillere med lik plassering i innledende puljer. 8 kamper på hver hvis fullt.
PÅMELDING: Bindende påmelding til lrstrp9@gmail.com sammen med startkontingent på kr 200,- til JBTKs kontor. 2030 66 02005. Du kan også bruke skjemaet nederst på siden!
PREMIERING: Deltakerpremie til alle. Fair Play-pris(er). Plasseringspremie til de fem beste.
SERVERING: Varm/kald mat & varmt/kaldt drikke til meget hyggelige priser!
FASILITETER: Kom ferdig kledd til kamp! Det er 1 toalett m/dusj i hallen. Ingen garderobe. 5 Tibhar Smash 28 R-bord og ***-baller.
RANKINGPOENG: Alle kampene registreres og teller på NBTFs OnlineRanking.
TIDSSKJEMA: Registrering innen kl. 08:30 på stevnedagen ved oppmøte eller pr. telefon/SMS til 900 33 447 (Thomas). Hallen åpner kl. 08:00. Kampene starter kl. 09:00. Forventet stevneslutt mellom kl. 15:00 & 16:00.
REGLEMENT: NBTFs turneringsreglement. Betalt lisens er påkrevd for alle som er født i 1999 eller senere.
 
MAKS 1599 POENG: Åpent for spillere i alle størrelser og av begge kjønn!

MAKS 1599 POENG: Åpent for spillere i alle størrelser og av begge kjønn!

PÅMELDTE SPILLERE
(oppdateres fortløpende):
1. Jonas Jensen, Jevnaker BETALT
2. Daniel F. Grefsrud, Jevnaker BETALT
3. Daniel Andersen, Jevnaker BETALT
4. Thomas Moen, Jevnaker BETALT
5. Fredrik Wilkens, Jevnaker BETALT
6. Erik Støa, Jevnaker BETALT
7. Kjetil Olsen, Jevnaker BETALT
8. Lars Torp, Jevnaker BETALT
9. Bendik Alme, Jevnaker BETALT
10. Eivind Nygård, Jevnaker BETALT
11. Robin Kristiansen, Modum BETALT
12. Marius M. Pedersen, Modum BETALT
13. Felix Albrigtsen, Modum BETALT
14. Tobias G. Åsheim, Modum BETALT
15. Herman Laupet, Modum BETALT
16. Daniel Fredriksen, Eiker BETALT
17. Susanne Fredriksen, Eiker BETALT
18. Ole M. Jansen, Kjelsås BETALT
19
. John Nymoen, Kjelsås BETALT
20. Andreas Kirkesæther, Eiker BETALT
21. Su Juei Ching, Jevnaker
22. Bjørn Erik Wibe, Jevnaker BETALT
23. Edward Arnesen, Jevnaker BETALT
24. Kristian Rødningsand, Jevnaker BETALT


Venteliste:
1. 
2. 
 

PÅMELDINGSSKJEMA

  Fullt navn (obligatorisk)

  Klubb (obligatorisk)

  E-postadresse (obligatorisk)

  Hvis du melder på flere spillere; skriv de øvrige navnene her

  Husk å overføre kr 200,- i startkontingent til JBTKs kontonummer 2030 66 02005!
  Ved påmelding av flere spillere SKAL alle startkontingenene overføres samlet.