Satsingsgruppen – spørreundersøkelse


Jevnaker BTK ønsker å videreføre torsdagstilbudet med organisert trening for påmeldte spillere i 2020/21-sesongen. I 2019/20-sesongen var tilbudet tilnærmet gratis. Klubben vil fortsatt subsidiere noe, men ikke like mye som før.

Hva deltakeravgiften blir avhenger av hvor mange som er interessert og hvor mye hver enkelt synes det er verdt å betale.

Derfor denne spørreundersøkelsen, som vi håper du vil ta deg tid til å besvare.

NB! Det er kun styremedlemmene i JBTK som får se dine svar. Kanskje også trenerne, men ingen andre!

Du får anledning til å utdype ditt svar med egne ord senere i spørreundersøkelsen.
Utgangspunktet er tilsvarende opplegg som gjennom 2019/20-sesongen, med Terje som sparring for de yngste og Jonas som hovedtrener.
For å dekke inn kostnadene må JBTK ha inn minst 20 000 kroner i samlet deltakeravgift.
Dette spørsmålet er frivillig å besvare.
Dette spørsmålet er frivillig å besvare.