Forslagskasse

Dersom du har forslag, innspill eller ønsker å avlaste klubbledelsen ved å bidra med frivillig ulønnet arbeidsinnsats så er du velkommen til å sende det direkte til klubbleder Thomas Møller.

E-postadressen hans finner du under Informasjon > Kontaktinfo i hovedmenyen øverst på hjemmesiden!

Alle forslag vurderes, men vi vektlegger spesielt de uegennyttige, de allmennyttige og de breddeidrettspregede.

Beskriv ditt forslag, hva du vil/kan bidra med og last opp eventuelle filer med relevans til forslaget.

Forslagsstiller får skriftlig tilbakemelding via e-post; først en bekreftelse på mottak, så informasjon om hvorvidt forslaget vil bli styrebehandlet og dernest eventuelt svar på utfallet av den eventuelle behandlingen.