Forslagskasse


Dersom du har forslag, innspill eller ønsker å avlaste klubbledelsen ved å bidra med frivillig ulønnet arbeidsinnsats så er du velkommen til å sende det til oss via skjemaet nederst på denne siden.

Alle forslag vurderes, men vi vektlegger spesielt de uegennyttige, de allmennyttige og de breddeidrettspregede.

Beskriv ditt forslag, hva du vil/kan bidra med og last opp eventuelle filer med relevans til forslaget.

Forslagsstiller får skriftlig tilbakemelding via e-post; først en bekreftelse på mottak, så informasjon om hvorvidt forslaget vil bli styrebehandlet og dernest eventuelt svar på utfallet av den eventuelle behandlingen.

Beskriv ditt forslag på best mulig måte. Angi også hva du selv eventuelt kan påta deg av ansvar for å innfri gjennomføring og oppfølging av forslaget. Last gjerne opp relevante vedlegg nedenfor.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Last opp filer med relevans til ditt forslag her.