Varetelling

Årlig varetelling med servering av pølser og saft i pausen