Invitasjon til Påskecupen 2017

Icon_invitasjonJevnaker BTK inviterer herved til årets påskecup i bordtennis; i Jevnaker Bordtennishall skjærtorsdag 13. april. Fortløpende påmeldingsoversikt!

STED: Jevnaker Bordtennishall, Lidvangvegen 11b, 3520 Jevnaker.
PÅMELDINGSFRIST: Fredag 24. mars eller før fulltegning!
TURNERINGSSTART: Kl. 09:00. Hallen er åpen fra kl. 08:00.

NB! Vennligst merk at all parkering på andres eiendom enn JBTKs, ved besøk til Jevnaker Bordtennishall, skjer på egen risiko…

DELTAKELSE: Det er kun plass til 25 spillere. 10 plasser er forbeholdt arrangørklubben. Fram til påmeldingsfristen tillates maksimalt 5 spillere pr. klubb. Alle begrensninger og forbehold opphører ved utløpt frist.
SPILLESYSTEM: 5 innledende puljer inndelt etter snake-prinsippet basert på rankingpoeng pr. 1. april. Deretter 5 sluttspillpuljer bestående av spillere med lik plassering i innledende puljer. 8 kamper på hver hvis fullt.
Easter_ill_2015PÅMELDINGBindende påmelding til thomas.moller@jbtk.net sammen med startkontingent på kr 250,- til JBTKs kontonummer 2030 66 02005. Du bør helst bruke skjemaet nederst på siden! Påmeldte spillere som ikke betaler startkontingent ved påmelding risikerer å havne bakerst i plasskøen.
PREMIERING: Deltakerpremie til alle. Fair Play-pris(er). Plasseringspremie til de ti beste. Minst 50 % av startkontingentene går til premier.
SERVERING: Varm/kald mat & varmt/kaldt drikke til meget hyggelige priser i JBTK-kiosken!
FASILITETER: Garderober og toaletter for begge kjønn. 5 Tibhar Smash 28 R-bord og ***Yasaka-baller.
RANKINGPOENG: Alle kampene registreres og teller på NBTFs OnlineRanking.
TIDSSKJEMA: Registrering innen kl. 08:30 på stevnedagen ved oppmøte eller pr. telefon/SMS til 900 33 447 (Thomas). Hallen åpner kl. 08:00. Kampene starter kl. 09:00. Forventet stevneslutt mellom kl. 15:00 & 16:00.
REGLEMENT: NBTFs turneringsreglement. Betalt lisens er påkrevd for alle som er født i 2003 eller tidligere.

Påskecupen-historikk |

PÅMELDTE SPILLERE
(oppdateres fortløpende):
1. Jonas Flåøien, B-72 BETALT
2. Asgeir Snyen, B-72 BETALT
3. Jonas Jensen, Jevnaker BETALT
4. Watchara Chadkarn, Jevnaker BETALT
5. Leif Jensen, Jevnaker BETALT
6. Martin Frøseth, Tingvoll BETALT
7. Daniel Miancho, Jevnaker BETALT
8. Oskar Thuresson, Askim BETALT
9. Kevin Svendsbråten, Jevnaker BETALT
10. Casper Søndberg, Fornebu BETALT
11. Kenneth Zeiffert, Fornebu BETALT
12. Terje Herting, Jevnaker BETALT
13. Marius M. Pedersen, Modum BETALT
14. Jørgen M. Pedersen, Modum BETALT
15. Robin Kristiansen, Modum BETALT
16. Wanjing Li, Modum BETALT
17. Ruben Kvamme, Jevnaker/Gjøvik BETALT
18. Olof Götestam, Jevnaker BETALT
19. Thomas Moen, Jevnaker BETALT
20. Tor Hovde, Kjelsås BETALT
21. John Nymoen, Kjelsås BETALT
22. Frank Johansen, Kjelsås BETALT
23. Martin Jensen, Jevnaker BETALT
24. Magnus Vikstrøm, Kjelsås BETALT
25. Tore Kristoffersen, Kjelsås BETALT

Venteliste:
1. Henrik B. Nilsen, B-72
2. Fredrik Wilkens, Jevnaker
3. Eivind S. Sørum, Jevnaker
4. Thomas Møller, Jevnaker

PÅMELDINGSSKJEMA

  Fullt navn (obligatorisk)

  Klubb (obligatorisk)

  E-postadresse (obligatorisk)

  Hvis du melder på flere spillere; skriv de øvrige navnene her

  Husk å overføre kr 250,- i startkontingent til JBTKs kontonummer 2030 66 02005!
  Ved påmelding av flere spillere SKAL alle startkontingenene overføres samlet.