Invitasjon til D-rankingstevne

Icon_invitasjonJevnaker BTK inviterer herved til D-rankingstevne i bordtennis; i Jevnaker Bordtennishall lørdag 1. oktober. Fortløpende påmeldingsoversikt!

STED: Jevnaker Bordtennishall, Lidvangvegen 11b, 3520 Jevnaker.
PÅMELDINGSFRIST: Fredag 30. september 2016!
TURNERINGSSTART: Kl. 09:00. Hallen er åpen fra kl. 08:00.

MAKS 1599 POENG: Ypperlig turnering for deg som ikke har alt for mange rankingpoeng!

MAKS 1599 POENG: Ypperlig turnering for deg som ikke har alt for mange rankingpoeng! NB! Poenggrensen gjelder pr. 1. september!!!

NB! Vennligst merk at all parkering på andres eiendom enn JBTKs, ved besøk til Jevnaker Bordtennishall, skjer på egen risiko…

JBTK-emblem_100pxDELTAKELSE: Det er kun plass til 25 spillere. 8 plasser er forbeholdt arrangørklubben. Fram til påmeldingsfristen tillates maksimalt 5 spillere pr. klubb. Alle begrensninger og forbehold opphører ved utløpt frist.
SPILLESYSTEM: 5 innledende puljer inndelt etter snake-prinsippet basert på rankingpoeng pr. 1. september. Deretter 5 sluttspillpuljer bestående av spillere med lik plassering i innledende puljer. 8 kamper på hver hvis fullt.
PÅMELDINGBindende påmelding via skjemaet nederst på siden sammen med startkontingent (kr 250,-) til JBTKs kontonummer 2030 66 02005.
PREMIERING: Deltakerpremie til alle. Fair Play-pris(er). Plasseringspremie til de fem beste. Minst 50 % av startkontingentene går til premier.
SERVERING: Varm/kald mat & varmt/kaldt drikke til meget hyggelige priser i JBTK-kiosken!
FASILITETER: Kom ferdig kledd til kamp! Det er 1 toalett m/dusj i hallen. Ingen garderober riktig ennå. 5 stk. Tibhar Smash 28R-bord og ***-baller.
RANKINGPOENG: Alle kampene registreres og teller på NBTFs OnlineRanking.
TIDSSKJEMA: Registrering innen kl. 08:30 på stevnedagen ved oppmøte eller pr. telefon/SMS til 900 33 447 (Thomas). Hallen åpner kl. 08:00. Kampene starter kl. 09:00. Forventet stevneslutt (ved fulltegning) ca. kl. 16:00.
REGLEMENT: NBTFs turneringsreglement. Betalt lisens er påkrevd for alle som er født i 2004 eller tidligere.

PÅMELDTE SPILLERE
(oppdateres fortløpende):
1. Jesper J. Grua, Harestua BETALT
2. Daniel F. Grefsrud, Jevnaker BETALT
3. Jonas Jensen, Jevnaker BETALT
4. Leif T. Jensen, Jevnaker BETALT
5. Watchara Chadkarn, Jevnaker BETALT
6. Marius M. Pedersen, Modum BETALT
7. Herman Laupet, Modum BETALT
8. Amund Fredriksen, Jevnaker BETALT
9. Øystein Pedersen, Modum BETALT
10. Aminda Laupet, Modum BETALT
11. Bjørn E. Wibe, Jevnaker BETALT
12. Daniel Andersen, Drammen BETALT
13. Fredrik Wilkens, Jevnaker BETALT
14. Kevin Svendsbråten, Jevnaker BETALT
15. Eilef H. Simones, Notodden BETALT
16. Ramin Haghyar, Harestua BETALT
17. Wanjing Li, Modum BETALT
18. Martin Jensen, Jevnaker BETALT
19. Kaja Jensen, Jevnaker BETALT
20. Emil N. Harstad, Modum BETALT
21. Lars Torp, Jevnaker BETALT
22. Iver H. Christiansen, B-72 BETALT
23. Per Heie, Fokus BETALT
24. xxx
25. xxx

Venteliste:
1. xxx
2. xxx
3. xxx

PÅMELDINGSSKJEMA

  Fullt navn (obligatorisk)

  Klubb (obligatorisk)

  E-postadresse (obligatorisk)

  Hvis du melder på flere spillere; skriv de øvrige navnene her

  Husk å overføre kr 250,- i startkontingent til JBTKs kontonummer 2030 66 02005!
  Ved påmelding av flere spillere SKAL alle startkontingenene overføres samlet.