Støtt JBTKs elitelag med lottoandeler!

Eliteseriedeltakelse koster, så nå blir det nytt JBTK-lottolag for å finansiere litt av Olofs kostnader. Du kan delta fra 100 kroner! Solgte andeler: 49 av 200.

Lottolaget starter når 200 andeler á kr 100,- er solgt. Hver andelshaver er med i JBTK-lottolaget ELITE fem lørdager på rad. Forventet tippestart er i februar 2019. Det avhenger av når alle andelene er solgt.

Totalinnsats pr. uke blir kr 1931,-. De 383 rekkene genereres med programmet TurboTipp på en slik måte at vi er garantert minst 4 rette hver uke. Og muligheter for både 5, 6 og 7 rette!

Du kan kjøpe inntil 20 andeler online.
Antall ønskede andeler må betales via Vipps-nummer 115409 umiddelbart.
Eller til bankkontonummer 2030 66 02005.

Vilkår og betingelser:
1. 50 % av andelspengene går til JBTKs eliteserielag.
2. 50 % av andelspengene minus Vipps-gebyrene brukes til lottoinnsats.
3. 25 % av premiepengene tilfaller Jevnaker BTK.(*)
4. 25 % av premiepengene tilfaller JBTKs eliteserielag.
3. 50 % av premiepengene fordeles på andelshaverne.
4. Premieandeler under 50 kroner utbetales ikke og tilfaller klubben.
5. Alle som ønsker kan kjøpe andeler; uavhengig av medlemsskap i JBTK.
6. Kun betalte andeler registreres.
7. Alle leverte rekker offentliggjøres før tippestart.
(*) Begrenset oppad til sesongens totale bo- og reisekostnader.

Bestill dine andeler her:

Oversikt over solgte andeler (49/200) pr. 7. januar 2019:
3: Lene Jensen
10: Thomas Møller
10: Olof Götestam
5: Kjell Herting
3: Leif-Harald Svendsbråten
3: Terje Herting
1: Kai Skogen
1: Jan Tore Hansen
1: Tone M. Ødegård
5: Bengta Götestam
2: Pia-Helen Fagerslett
5: Peter Hedram

Comments are closed.